Головна сторінка » Програма сприяння Парламенту

Програма сприяння Парламенту

Програма сприяння Парламенту України, що підтримується Агентством США з Міжнародного розвитку (USAID), співпрацює з Верховною Радою України з липня 1994. З вересня 2008 року почалася нова фаза діяльності Програми (тепер - “ПСП ІІ”), що впроваджується Інститутом ім. Джона Гленна університету штату Огайо. У рамках нового трирічного проекту ПСП ІІ продовжує надання технічної допомоги Парламенту та поширює свою діяльність на Секретаріат Президента України, Секретаріат Кабінету Міністрів України та окремі міністерства. ПСП ІІ зосереджує увагу на ефективних механізмах розвитку законотворчої політики і посиленні спроможності законодавчої та виконавчої гілок влади у цій царині. Одним з пріоритетів на новому етапі діяльності є питання пошуку та втілення найефективніших шляхів розширення доступу громадян до законотворчого процесу. Для досягнення цієї мети необхідно, щоб громадяни були обізнані й могли впливати на законотворчий процес ще на стадії підготовки законопроекту, тим самим стаючи активними учасниками процесу законотворення.

Українська Бібліотечна Асоціація з 2009 року впроваджує проект ПСП II по створенню пунктів доступу громадян до інформації органів державної влади у бібліотеках України.

Метою створеної Мережі ПДГ є покращення поінформованості громадян щодо діяльності законодавчої та виконавчої гілок влади та поліпшення доступу громадськості до законотворчого процесу.

Пункти Доступу Громадян – це інформаційні Центри, відкриті у бібліотеках України, де громадяни мають можливість отримати інформацію органів державної влади та дізнатись, яким чином можна долучитись та впливати на законодавчий процес.

На сьогодні Пункти Доступу Громадян (ПДГ) успішно діють у 347 бібліотеках, створюючи Мережу ПДГ, яка охоплює всі регіони України.

У ЦБС для дорослих Маріуполя учасниками Мережі ПДГ є центральна бібліотека, філії №1 та №13 .

9

11

10

12