Головна сторінка » Нормативні акти України
 1. Закон про культуру
 2. Закон про бібліотеки та бібліотечну справу
 3. Типові норми
 4. Про забезпечення своєчасної доставки
 5. Закон про охорону праці
 6. Закон про звернення громадян
 7. Платні послуги
 8. Наказ про залог
 9. Щодо бухгалтерського обліку бібліотечних фондів
 10. Закони про інформатизацію
 11. Про захист персональних даних
 12. Про засади державної мовної політики
 13. Правила техногенної безпеки
 14. Постанова про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту
 15. Протидія корупції: чого остерігатися суб'єктам господарювання
 16. Зразок декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
 17. Наказ про затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників
 18. Розпорядження про затвердження плану заходів щодо формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві
 19. Наказ про затвердження Порядку відбору україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек
 20. Наказ про затвердження положення про Експертну раду з відбору украіномовних книг  для поповнення фондів публічних бібліотек 
 21. Лист щодо здійснення виплат за час перебування у відрядженні
 22. Наказ про затвердження Правил охорони праці для працівників бібліотек
 23. Розпорядження про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання на 2014-2018 роки
 24. Наказ про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури
 25. Указ Президента України Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні
 26. Форма трудового договору між працівником і керівником закладу культури
 27. Постанова про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва
 28. Наказ про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон
 29. Письмо О служебных командировках
 30. Наказ про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників
 31. Наказ про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 16 липня 2007 року N 44
 32. Лист щодо встановлення надбавки за особливі умови роботи працівникам державних та комунальних бібліотек
 33. Лист щодо оплати праці працівників державних та комунальних бібліотек та виплати допомоги на оздоровлення та на вирішення соціально-побутових питань бібліотекарю, який працює на умовах сумісництва
 34. Платні послуги
 35. Закон України про професійний розвиток працівників
 36. Постанова про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці
 37. Розпорядження про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні
 38. Постанова про затвердження зразків та описів печатки і таблички (вивіски) міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади
 39. Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту персональних даних