На сьогодні Маріуполь посідає друге місце серед міст Донецької області за чисельністю населення (500 тис. чоловік).

Загальна площа міста 24,4 тис. га. Місто поділяється на чотири адміністративних райони. Крім того Маріупольській міськраді підлеглі селища міського типу: Сартана, Старий Крим і Талаковка, віддалені від міста відповідно на 8,10 і 22 км.

Природні умови Маріуполя та його околиць сприятливі для життя й господарської діяльності людини. Клімат району помірно континентальний, самий теплий у Донбасі. Середня температура повітря в січні становить мінус 5-6 °С, липня - плюс 21,8 - 23,1 °С. Абсолютна максимальна температура 38 °С, а мінімальна - 32 °С.

Основна ріка, що розділяє місто на дві частини - Кальміус із правим припливом Кальчик. Водні ресурси цих рік невеликі.

Надра Приазов'я містять різноманітні корисні копалини. Тут є залізні руди, запаси вермикуліту, діабази, вогнетривкі глини й інші.

Велику роль у господарському житті Приазов'я має Азовське море: через нього здійснюються морські зв'язки Донбасу з іншими районами країни й закордонними державами.

Прилягаюча частина Азовського узбережжя являє собою санаторно-курортну зону міжобласного значення.

Сьогодні Маріуполь великий промисловий центр і морський порт. Його питома вага в обсязі промислового виробництва Донецької області становить 20%. В 1993 році в Маріуполі налічується близько 1000 державних підприємств, організацій і установ.

Промисловість міста багатогалузева з перевагою важкої індустрії. В 1992 році в Маріуполі зроблено 10,8 млн. тон сталі, 8,1 млн. т готового прокату, 8,2 тис. шт. залізничних вагонів, 7,5 тис. шт. цистерн, 166,2 тис. шт. пральних машин, 19,3 млн. пар панчішно-шкарпеткових виробів тощо.

Перше місце в структурі промисловості належить чорній металургії (74% обсягу виробництва, 54% чисельності промперсоналу), представленої двома металургійними комбінатами-гігантами й коксохімічним заводом.

Найстарший з них - металургійний комбінат ім. Ілліча, заснований у лютому 1897 року, який є одним з найбільших у галузі металургійної промисловості підприємством. Він спеціалізується на виробництві тонкого й товстого конструкційного листа, безшовних труб, балонів. Свою продукцію комбінат експортує більш ніж в 50 країн миру. Комбінат ім. Ілліча є металургійним підприємством повного циклу.

Маріупольський металургійний комбінат "АЗОВСТАЛЬ" - один з найбільших в Україні, є найбільш технічно оснащеним, розвиненим і сучасним підприємством металургійної галузі країни. Комбінат робить товарний і передільній чавун, безперервно-литі злитки з вуглецевої, низьколегованої й легованої сталі, товстолистовий, сортовий і фасонний прокат різного призначення, рейки й рейкові скріплення, помольні кулі. В останні роки зросло виробництво товстолистового прокату за закордонними стандартами й поставка його на ринки Західної Європи, Америки, Південно-Східної Азії. Продукція, вироблена на комбінаті "Азовсталь", відома далеко за межами України й поставляється в більш ніж 50 країн миру.

Найбільшим машинобудівним підприємством є концерн "АЗОВМАШ". Список його основної продукції нараховує близько 200 найменувань. Вона поставляється більш ніж 180 замовникам. Географія експорту - понад 40 країн. Концерн є провідним підприємством з проектування, виготовлення й поставки комплексів технологічного встаткування для виплавки стали в кисневих конвертерах. Сталеплавильне встаткування концерну "Азовмаш" експлуатується на 20 металургійних комбінатах 14 країн.

Транспорт. Місто Маріуполь знаходиться на перетинанні основних внутрішніх і зовнішньоекономічних систем вантажопотоків. З обласним містом Маріуполь зв'язаний автотрасою Донецьк - Маріуполь довжиною 120 км, що є основною сполучною ланкою між обласним центром і всією областю. Автотраса Ростову-на-Дону - Мелітополь перетинає Маріуполь зі сходу на захід і основну частину перевезених вантажів, як внутрішніх, так і зовнішньо-економічних припадає на дану автотрасу.

Основним об'єктом водного транспорту є Маріупольський державний морський торговельний порт, що має можливість приймати судна з осіданням до 8,0 м і довжиною до 240 м, що ставить порт у більше вигідне положення перед іншими портами Азовського моря. Порт має 18 причалів й здатний переробити до 13,8 млн. тон вантажів у рік, приймає для перевантаження вугілля, метали, зерно, продовольчі й хімічні вантажі.

Залізничний вузол Маріуполя виконує функції сполучної ланки морського порту із внутрішніми районами країни, забезпечує доставку основної маси вантажів для міста й вивіз продукції його підприємств. Із внутрішньодержавною мережею магістральних доріг місто зв'язане залізничною лінією Маріуполь - Ясинувата.

Від залізничної станції "Маріуполь" відправляються пасажирські поїзди в Київ, Львів, Москву, Санкт-Петербург, Полтаву, Мінськ, Брянськ, Воронеж. Місто має у своєму розпорядженні аеропорт міжнародного класу, що здатний приймати літаки класу "Боїнг-737". Із аеропорту виконуються рейси в Київ, Львів.

Медицина м. Маріуполя представлена 26 лікувальними установами, серед яких 6 багатопрофільних лікарень, 4 спеціалізованих диспансери.

Основним напрямком діяльності ЛПУ міста є вдосконалювання амбулаторно-поліклінічної допомоги, у т.ч. позалікарняних форм, профілактики й лікування соціально - обумовлених захворювань (туберкульозу, СНІДу та ін.), удосконалювання надання допомоги жінкам і дітям, пільговій категорії громадян. Проведено роботу зі зміцнення матеріально-технічної бази, зміцнення діагностичною апаратурою.

Проведено капітальні й поточні ремонти в ЛПУ, дитячих молочних кухнях.

Придбано 15 одиниць санітарного й легкового автотранспорту, для обслуговування хворих вдома, відкрите госпі-тальне відділення на 30 ліжок у міській лікарні № 2 для лікування ветеранів війни. У місті функціонує 55 палат на 108 ліжок для ветеранів ВОВ. Відкрито й функціонує міський Молодіжний лікувально-профілактичний Центр з планування родини й репродукції людини при пологовому будинку № 1, на базі міської лікарні № 9 почала функціонувати медико-генетична консультація.

Безкоштовним дитячим харчуванням через молочні кухні охоплені діти до 2-х років з малозабезпечених родин, студентів, військовослужбовців строкової служби, багатодітних і неблагополучних родин.

У результаті співробітництва облдержадміністрації з міською радою вдалося зняти напруженість щодо забезпечення медикаментами пільгової категорії громадян інулінами вітчизняного й закордонного виробництва, слухових апаратів та ін. Все це дозволило, поліпшити демографічні показники: збільшилася народжуваність, знизилася загальна й дитяча смертність, мертвонароджуваність, зменшився вихід на первинну інвалідність.

Освіта. Масштабний промисловий потенціал міста поставив перед міською радою завдання розвитку мережі вищих навчальних закладів різного профілю.

Яскраво вираженим регіональним Вузом є Приазовський державний технічний університет, який веде підготовку фахівців більш ніж з 40 спеціальностей, потреба в яких актуальна не тільки для міста, але й для України. Тільки в останні роки в університеті відкрита підготовка за всім комплексом спеціальностей економічного профілю, транспорту, менеджменту персоналу, інформатиці, прикладній математиці, іноземній філології, соціальній роботі, професійній педагогіці.

За 70 років існування університет підготував більше 43 тисяч молодих фахівців: металургів, зварників, енергетиків, машинобудівників.

В університеті працює центр з підготовки й перепідготовки фахівців з малого й середнього бізнесу. Велику роль у рішенні кадрової політики міста має інститут підвищення кваліфікації й перепідготовки кадрів ПДТУ.

Університет став справжнім центром культури. Створено єдиний у місті музичний театр-студію. Університет став організатором проведення 5 міжнародних музичних конкурсів ім. С. Прокоф'єва, в 2002 році проведений 1-й міжнародний конкурс молодих виконавців "Азовська весна".

Результатом міжнародної діяльності ПДТУ є широкий обмін студентами з Вузами Німеччини, Польщі, Угорщини, участь у міжнародних наукових і освітніх програмах, зокрема ТЕМПУС, ДААД.

Упевнено заявив про себе ще молодий, але відомий далеко за межами України Маріупольський гуманітарний університет. Будучи ровесником незалежної України, Маріупольський гуманітарний університет являє яскравий приклад можливих перетворень у демократичній державі. МДУ - науково-культурний центр відродження й розвитку еллінізму в Україні, надійний партнер у міжнародних, освітніх, економічних зв'язках із провідними університетами Греції, Болгарії, Туреччини, Кіпру; науковими, культурними, громадськими організаціями й фондами США, Німеччини, Греції, Польщі, Болгарії.

В 2001 році в місті відкритий Азовський морський інститут Одеської державної морської академії - єдине на південному сході України вищий навчальний заклад, що готовить командний склад морського торговельного флоту. На денному й заочному відділеннях інституту навчаються біля тисячі курсантів по спеціальностях: судноводіння на морських шляхах, суднова енергетика.

Азовський морський інститут, як підрозділ ОНМА, акредитований Міжнародним інститутом морських інженерів (Великобританія), входить до складу міжнародної асоціації морських університетів (Туреччина).

Місто розвинута широка й різнопрофільна мережа вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації: індустріальні, будівельні, машинобудівні, електромеханічні, механіко-металургійні, комерційний технікуми, медичне й музичне училища, де близько 5 тис. молодих людей одержують освіту.

В 11 професійно-технічних училищах міста учнівська молодь засвоює професії для роботи на промислових підприємствах, у службі побуту, на транспорті, у сільському господарстві.

Удосконалюється й розвивається мережа загальноосвітніх установ.

3 ліцеї (міський, технічний, морський), гімназія, 48 шкіл із профільним навчанням, 189 класів з поглибленим вивчанням окремих предметів в 21 школі, 9 шкіл із класами розвиваючого навчання, 12 шкіл з українською мовою навчання, 22 школи з українськими класами задовольняють потреби населення в освітніх послугах.

У тісній взаємодії з Вузами проводиться цілеспрямована робота з виконання програми "Обдаровані діти". Школярі міста результативно представляють місто, область, Україну на Міжнародній і Всеукраїнській предметній олімпіадах, науково-практичних конференціях. Для роботи з дітьми, що показують успіхи в спорті, з 1998 року відкрита школа-інтернат зі спортивними класами, де ведеться фізична підготовка з футболу, грецько-римської, вільної боротьби, боксу, важкої атлетики, легкої атлетики, шахів.

З метою соціального захисту дітей, кинутих родителями, в 1999 році відкрито унікальну за змістом роботи установу - дитячий будинок сімейного типу "Центр опіки", де виховується 136 дітей від 1 місяця до 15 років.

Систему дошкільної освіти міста становить 97 дошкільних установ, з них 49 - управління освіти, 25 - ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча", 15 - ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат "Азовсталь", 2 - ВАТ "Маркохім", 3 - Маріупольські державні морські торговельні порти, 1 - Судноремонтного заводу.

Місто має у своєму розпорядженні широку мережу позашкільних установ:

4 Палаци дитячої та юнацької творчості, 5 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, міська дитяча водноспортивна база, станція юних техніків, Центр позашкільної роботи за місцем проживання, що поєднує 38 дитячо-юнацьких клубів, 4 Центри дозвілля дітей й підлітків.

13 930 дітей зайнято в позакласний час у кружках, клубах, творчих колективах, спортивних секціях за місцем проживання. Центр позашкільної роботи за місцем проживання визнаний кращим в області за результатами огляду-конкурсу "Двір, у якому я живу", досвід роботи Центра з пропаганди й розвитку фізкультури, здорового способу життя узагальнений обласним комітетом з фізкультурі й спорту.

Культура. У місті й населених пунктах, що примикають до нього (Сартана, Талаковка, Гнутово й Старий Крим) функціонують 2 міських палаци культури, 4 будинки культури й клубу, 26 бібліотек, Маріупольський краєзнавчий музей, музей побуту й етнографії населення Приазов'я, музей історії й етнографії греків Приазов'я, виставочний зал ім. А.І. Куїнджі, дитяча школа мистецтв, дитяча художня школа ім. А. І. Куїнджі, спеціальна музична школа для обдарованих дітей, 5 дитячих музичних шкіл, Маріупольське державне музичне училище, об'єднання парків культури й відпочинку, до складу якого входять 3 парки культури й відпочинку, міський театр ляльок, 8 кінотеатрів, муніципальні оркестри: камерний оркестр "Ренесанс", духовий оркестр, оркестр народних інструментів.

Крім цього, функціонують Донецький академічний ордена Пошани обласний російський драматичний театр, 4 відомчих палаци культури. У місті налічується 87 пам'ятників історії, культури й монументального мистецтва. У фондах державних музеїв більше 57 тис. експонатів основного й науково-допоміжного фонду.

У школах естетичного виховання навчаються 3207 учнів, працюють 433 викладача. З метою пропаганди музичного мистецтва учні музичних шкіл дають концерти в загальноосвітніх школах, дитячих садках, інтернатах, кінотеатрах, парках.

У місті традиційно проводяться міжнародний конкурс обдарованих дітей "Азовська весна", міжнародний театральний фестиваль дитячої та юнацької творчості "Крила Меотіди", Відкритий міжнародний чемпіонат по спортивних танцях "Кришталева корона", міжрегіональний естрадний конкурс "Азовська перлина", міжрегіональний дитячий конкурс естрадної пісні "Чарівний мікрофон". Художні колективи й окремі виконавці беруть участь і стають лауреатами міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських фестивалів і конкурсів.

 

 

Релігія. Різноманітна й релігійна сфера Маріуполя. У місті здійснюють діяльність 59 релігійних формувань.

З них: 15 православних храмів Української православної церкви Московського патріархату розташовані на території міста, 8 - у пригороді Маріуполя й прилеглих селищах, що становить Маріупольське Благочиння, куди входять 23 храми. Благочиння очолює протоієрей о. Микола (Марковський).

При Свято - Нікольському кафедральному соборі діє недільна школа.

Три релігійних організації належать до Української православної церкви Київського патріархату.

Здійснює діяльність католицька релігійна громада.

Мусульманська релігійна організація має свою недільну школу, одержала земельний відвід під будівництво мечеті.

На базі культосвітнього єврейського суспільства організована синагога. Іудейській релігійній громаді повернута її історична територія в місті. Громада нараховує 80 чоловік.

Інші релігійні формування ставляться до протестантського напрямку, серед якого варто виділити сім формувань Євангельських християн баптистів, які мають два молитовних будинки, утримують, при участі міської ради, дитячий притулок "Добрий Самарянин" в Іллічевському районі міста. Ці формування ведуть благодійну роботу серед інвалідів міста, відкрили представництво міжнародної організації Синій Хрест.

Численною релігійною структурою є Свідки Ієгови. Ця релігійна громада нараховує до трьох тисяч членів, має молитовню (Зал Царства), одержала земельну ділянку для будівництва другої молитовні в Орджонікідзевському районі міста.

Християни Віри Євангельської (п'ятидесятники) мають незавершену будівлю молитовні, нечисленні.

До нечисленних релігійних організацій можна віднести Адвентистів сьомого дня.

Особливою групою протестантського напрямку є нові християнські організації харизматичного тлумачення, т.зв. представники неорелігії.У місті діє 18 таких суспільств. Ці структури складаються з молоді, служіння проводять у кінотеатрах міста, надають активну допомогу міської влади щодо рішення питань боротьби з безпритульністю, надання допомоги сиротам. Так, у місті відкритий дитячий притулок "Республіка Пілігрим" і притулок на піклуванні церкви "Відновлення". Церква "Скиния Святого Духа" веде роботу серед молоді щодо звільнення від наркотичної й алкогольної залежності.

У вересні 2002 року зареєстрована християнська громада циганів м. Маріуполя церква "Шехина".

Спорт. Велика увага в місті приділяється розвитку фізичної культури й спорту. Усьому світу відомі імена олімпійських чемпіонів: Олександра Сидоренко (плавання, 1980 р., Москва) і В'ячеслава Олійника (грецько-римська боротьба, 1996р., Атланта), срібного призера олімпіади в Сіднеї (Австралія) Давида Солдадзе, бронзового призера олімпіади в Атланті Олега Кирюхіна, багаторазового чемпіона Європи й інтерконтинентального чемпіона миру серед професіоналів з боксу Олександра Гурова, переможців світових і європейських чемпіонатів і першостей, учасників олімпійських ігор: Рустама Аджи - грецько-римська боротьба, Артема Удачі - важка атлетика, Дмитра Лисенка - стрибки у воду й багатьох інших.

У вищому ешелоні чемпіонатів України успішно виступають команди "Ильичёвец" - футбол, "Маркохим" - волейбол, "Азовмаш" - баскетбол, "Ильичевец" - водне поло. Команда БК "Азовмаш" двічі ставала власником кубка України й бронзовим призером чемпіонату країни з баскетболу. Команда СК "Ильичевец"- багаторазовий чемпіон і власник кубка України з водного поло.

Предметом особливої турботи є розвиток дитячого спорту. У місті працює 18 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у яких займається більше 8 тис. дітей та підлітків. Прийнята й діє Програма розвитку дитячого футболу в м. Маріуполі. Більше 160 команд учнів загальноосвітніх шкіл беруть участь у щорічних змаганнях, які проводяться на приз міського голови.

В останні роки в місті побудовані чудові спортивні спорудження, які відповідають всім міжнародним стандартам - це волейбольний Палац спорту благодійного фонду "Садко", стадіон "Ильичевец", футбольний стадіон "Азовец", один із кращих на Україні ігровий спортивний комплекс "Азовмаш", льодова ковзанка «Айсберг».

По сторінках Інтернет-Ресурсів.