Головна сторінка » Література рідного краю » Маріупольські творчі організації літераторів

Маріупольське міське відділення НСПУ

Дата заснування – 2001 рік.

Голова міського відділення НСПУ – БІЛОУС Анатолій Васильович.

Контактний телефон: (0629) 33-71-46 (дом.) – А.В. Білоус.

Друковані видання: літературно-публіцистичний альманах «Прибой» (2002, 2003, 2007).

Маріупольське міське відділення Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України»

Дата заснування – 30 травня 2010 року.

Голова міського відділення КЛУ – ГЕРЛАНЕЦЬ Ігор Ізяславович.

Контактний телефон: моб. 097-073-27-41 – І.І. Герланець.

Друковані видання, колективні збірки: літературно-художні альманахи «Многоцветье имен» в серії «Творчі студії Донбасу»:

Вип. 4. «Литературно-творческая студия «Меотида» (Донецьк, 2011);

Вип. 6. «Литературный клуб «Моряна» (Донецьк, 2011).

Літературний клуб «Азов’я» при редакції газети «Приазовский рабочий»

Історична довідка: Під впливом розвитку літературного процесу в Донбасі, в 1924 році в Маріуполі виникло перше літературне об’єднання (ЛітО) з назвою «Дзвони Азов’я». Його організатором став молодий харківський журналіст Михайло Димний, який працював власним кореспондентом газети «Комуніст» в Маріуполі. Спочатку засідання відбувалися у нього на квартирі, потім в редакціях міської газети «Наша правда» (нині «Приазовский рабочий») і грецької газети «Коллективистис».

Заняття ЛітО «Дзвони Азов’я» відвідували нині відомі маріупольці – кінорежисер Леонід Луков, сценарист, лауреат премії ім. братів Васильєвих Валентин Дьяченко (к/ф «Мужики!»), Яків Умеров, який писав трьома мовами – татарською, російською та українською, основоположник радянської грецької літератури Георгій Костоправ, інші. В «Дзвонах Азов’я» продовжували удосконалювати майстерність поети Леонтій Кір’яков і Антон Шапурма, які починали свій літературний шлях при Г. Костоправі й писали румейською мовою греків Приазов’я.

Після Великої Вітчизняної війни робота ЛітО пожвавилася. Активну участь у його відродженні брали поети – колишні фронтовики Іван Бітюков, Микола Берілов, Іван Похілєв, Микита Мадін. В газеті друкувалися вірші Ніни Маяковської, Володимира Смирного, Петра Рябініна, Галини Каменної. А перша післявоєнна літературна сторінка в «Приазовском рабочем» вийшла в 1951 році.

Як згадував О.С. Молчанов, на початку 1960-х років до складу ЛітО влилися члени літературного гуртка бібліотеки ім. В.Г. Короленка.

В 1960-70-ті роки відбувся розквіт діяльності ЛітО. Одна за одною виходять друком поетичні збірки Миколи Берілова, Анатолія Білоуса, Василя Мамнєва, Антона Шапурми, Леонтія Кір’якова, Павла Бессонова. Друкується в періодиці й виходить в світ проза Анатолія Заруби, Миколи Жихарєва, Георгія Оптова, Наталі Харакоз.

В 1972 році за підтримки редактора газети «ПР» В.М. Манова на основі літературного об’єднання «Дзвони Азов’я» створено нову форму роботи з авторами-аматорами – літературний клуб «Азов’я».

В 1980-90-ті роки «Азов’я» поповнилося новими талановитими авторами: Лідією Белозеровою, Олексієм Шепетчуком, Миколою Новосьоловим, Валерієм Пихтіним, Сергієм Алимовим, Андрієм Ладкіним… Подією стало видання книги Валерія Кіора «Печальные письма» російською та урумською мовами: він став основоположником літератури греків Приазов’я – урумів.

Допомогу маріупольським літераторам надавали на всіх етапах діяльності письменники Донецька, Києва, Москви: О.С. Новіков-Прибой, Борис Горбатов, Леонід Первомайський, Володимир Сосюра, Павло Тичина, Микола Ушаков, М. Упеник, В. Попов, Г. Щуров, П. Шадур, А. Кравченко, Є. Летюк, Абрам Ісаакович Кацнельсон (за дорученням СП України він опікувався ЛітО), інші.

Вихованці літоб’єднання живуть і продовжують творчу діяльність у містах України, в близькому і далекому зарубіжжі: Олег Тохтомиш – в Києві, Надія Синиченко – в Новосибірську, Віктор Андрушкевич (Югін) – в Санкт-Петербурзі, Ігор Мухін – в Москві, Даніїл Чконія і Валентина Шмідт – в Німеччині, Володимир Шпагін – в Ізраїлі…

Об’єднує літклуб в своїх лавах близько ста авторів. Все сміліше заявляють про себе молоді літклубівці Ігор Борисов, Олександр Гром, Сергій Степанов, Діана Веллс, Ігор Жило, Михайло Золотарьов, Наталя Винокурова, Катерина Карабєн-Фортун, Альбіна Лісенкова-Челпан, Ганна Котихова та інші.

Твори авторів «Азов’я» друкуються не тільки в Донецькій області, але й у видавництвах, журналах, альманахах України, Росії, Німеччини, США…

Керівник літклубу «Азов’я» – ХАРАКОЗ Наталя Георгіївна.

Контактний телефон: (0629) 33-45-14 (роб.) – Н.Г. Харакоз.

Друковані видання, колективні збірки: «Мариуполь в созвездии Лиры» (1994, 2004, 2006, 2008), «Город Марии…» (2000-2005, 2008), «Мы – из «Азовья» (1995), «Дебют» (2003), «Откровения» (2009), «Литературное объединение «Азовье» в серії «Многоцветье имен» (Вип. 9, 2012).

Літературний клуб «Моряна»

Дата заснування – 23 травня 1970 року.

Історична довідка: В 1960-1970-ті роки в складі редакційного колективу газети «Азовський моряк» Азовського морського пароплавства плідно працювали відомі журналісти – члени Спілки журналістів і Спілки письменників СРСР Олексій Чиркін, Борис Левін, Юрій Хоба, Геннадій Кірсанов, Віктор Ігнатов, Олександр Шаповалов, Анатолій Білоус, фотожурналіст Георгій Топалов. Саме вони ініціювали народження нової рубрики в газеті – поетичної, і головною вимогою до творів, які мали друкуватися в новій рубриці, стала любов до моря, Приазов’я, відданість морській тематиці.

Слушну назву для поетичної сторінки знайшов головний редактор «Азовського моряка», журналіст, письменник і краєзнавець Микола Григорович Руденко (1924-2007) – «Моряна». Моряна – це персонаж слов’янської міфології, дух води. Інші значення слова – різкий, сильний вітер, який віє з моря; морська вода, яку наганяє в гирло річок морський прилив або вітер. А маріупольчанки впевнені, що моряною кличуть жінку, яка живе біля моря.

Відповідальною за вихід нової рубрики одностайно затвердили заступника редактора газети Олену Олександрівну Мухіну (1936-1989). 23 травня 1970 року вперше побачила світ поетична сторінка під назвою «Моряна», яка швидко стала користувалася популярністю у жителів приморського міста. Над кожним випуском сторінки працювала громадська редколегія з дружин моряків, працівників флоту, берегових служб. Від того часу «Моряна» регулярно з’являлася на шпальтах газети… На жаль, в пострадянський час і АМП, і газета припинили своє існування.

Як літературний клуб «Моряна» повернулася до життя в 2008-2009 роках завдяки зусиллям Л.В. Малиновської і Г.В. Грандель – однієї з тих, хто стояв у витоків створення поетичної сторінки «Азовського моряка». Літературний клуб об’єднує творчих людей Приморського району м. Маріуполя і авторів, які пишуть на морську тематику.

Порт приписки «Моряни» – бібліотека ім. О.С. Новікова-Прибоя, де щомісяця відбуваються засідання.

Керівник клубу – ГРАНДЕЛЬ Галина Валентинівна.

Контактна адреса, телефон: історична бібліотека ім. М. Грушевського – 87530, м. Маріуполь, пр. Луніна, 9. Телефон (0629) 37-84-40. Директор бібліотеки – Наталя Володимирівна Корабльова.

Друковані видання, колективні збірки: літературно-художній альманах «Многоцветье имен» в серії «Творчі студії Донбасу»: Вип. 6. «Литературный клуб «Моряна» (Донецк, 2011).

Літературно-поетичний клуб «Прометей»

Дата заснування – 6 червня 1995 року.

Історична довідка: Засновником клубу був головний редактор газети «Азовсталець» Леонід Петрович Можегов (1937-2006), до якого часто зверталися автори-аматори за порадою щодо літературної творчості. Він вирішив об’єднати обдарованих працівників металургійного комбінату «Азовсталь», які пробували свої сили в художній літературі. Головною метою занять було навчання законам поезії, Л.П. Можегов детально розбирав кожен рядок віршів, давав цінні поради авторам-початківцям. Кращі вірші азовстальців друкувалися на шпальтах газети.

І зараз в діяльності поетичного клубу зберігаються традиції, які заклав Леонід Можегов. Характерна риса «Прометею» – це не просто клуб за інтересами, це своєрідна творча лабораторія, де удосконалюється поетична майстерність кожного автора.

Керівник клубу – ПРЯДКА Антоніна Гаврилівна.

Контактні телефони: (0629) 49-90-30 (дом.), 096-344-96-92 (моб.) – А.Г. Прядка.

Друковані видання, колективні збірки: «Мы – азовстальцы» (2004), «Сохраним огонь душевный» (2005), «Калинова сопілка» (2006), «С поэзией наедине» (2011).

Авторський клуб «Іллічівські зорі»

Дата заснування – 2003 рік.

Інформація про клуб: Створений за ініціативою Таїсії Єрмакової. Клуб «Іллічівські зорі» об’єднує самодіяльних авторів, які працюють в ПАТ «ММК імені Ілліча». Має низку філіалів в структурних підрозділах комбінату. Клуб працює під патронатом Асоціації жінок комбінату ім. Ілліча.

Засідання клубу відбуваються на базі бібліотеки профкому комбінату ім. Ілліча.

Керівник клубу – ЄРМАКОВА Таїсія Олексіївна, поетеса, прозаїк. Відзначена заохочувальною грамотою обласної літературної премії ім. Г. Кривди (2005).

Контактний телефон: бібліотека профкому (0629) 56-35-53 – директор Ковальова Ольга Кузьмівна.

Друковані видання, колективні збірки: 4 випуски збірки «Ильичевские зори» (2006, 2007, 2010).

Літературний клуб «Перлина»

Дата заснування – вересень 2008 року.

Інформація про клуб: Заснований за ініціативою краєзнавця, письменниці-аматора, художниці Г.І. Рашевської. Літклуб «Перлина» є філією клубу «Іллічівські зорі». Об’єднує самодіяльних авторів, які живуть в сел. Талаковка. Члени клубу беруть активну участь в організації соціокультурного життя і дозвілля мешканців селища.

Засідання клубу відбуваються на базі бібліотеки-музею ім. К.М. Симонова.

Керівник клубу – РАШЕВСЬКА Галина Іванівна.

Адреса бібліотеки: 87594, м. Маріуполь, сел. Талаковка, вул. 40-річчя Жовтня, 168.

Контактний телефон: 098-097-29-53 (моб.) – Г.І. Рашевська.

Друковані видання, колективні збірки: «Грона «Перлини» (2011).

Літературний клуб «Сузір’я Ліри»

Дата заснування – 30 вересня 2005 року.

Інформація про клуб: Заснований за ініціативою письменниці Віри Сильченко. Літклуб об’єднує самодіяльних авторів, які працювали або працюють в ВАТ «Азовмаш». Клуб тісно співпрацює з радою жінок «Азовмашу» (голова І. Москалик), спільно проводячи багато заходів, зустрічей з працівниками підприємства і мешканцями міста.

Керівник клубу – СИЛЬЧЕНКО Віра Василівна.

Контактний телефон: (0629) 58-08-78 (дом.) – В.В. Сильченко.

Друковані видання, колективні збірки: «Музыка слова» (2005), «Симфония труда и слова» (2008), «Галактика поэзии» (2009), «Галактика поэзии-2» (2010).

Літературно-поетичний клуб «Світанок»

Дата заснування – 1 березня 2012 року.

Інформація про клуб:  Заснований за ініціативою письменниці Людмили Малиновської. Засідання клубу відбуваються на базі бібліотеки ім. О.С. Новикова-Прибоя: перший четвер кожного місяця об 14.00 год.

Керівник клубу – МАЛИНОВСЬКА Людмила Василівна.

Контактна адреса, телефон: Бібліотека ім. О.С. Новикова-Прибоя – 87530, м. Маріуполь, вул. Кронштадтська, 11. Телефон (0629) 37-68-96. Завідувачка бібліотеки – Поліна Григорівна Джеломанова.

Друковані видання, колективні збірки: «Рассвет» (2012).

З творами маріупольських літераторів можна ознайомитися на сторінках: