• Основні та нові законодавчі акти на допомогу людям з інвалідністю

 Конвенція про права осіб з інвалідністю (Конвенція про права інвалідів) ООН : Конвенція від 13.12.2006  . – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_g71

Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні : закон від 21.03.1991 № 875-XII. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/875-12

Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам : закон від 16.11.2000 № 2109-III . – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2109-14

Про реабілітацію інвалідів в Україні : закон від 06.10.2005 № 2961-IV. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2961-15

Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї : закон від 16.12.2009 № 1767-VI. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1767-17

Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю : указ Президента України від 13.12.2016 № 553. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/553/2016

Деякі питання забезпечення подальшого розвитку спорту осіб з інвалідністю в Україні та їх фізкультурно-спортивної реабілітації : постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 943. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/943-2016-%D0%BF

Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю :  Постанова, Положення від 14.12.2016 № 978  / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/978-2016-%D0%BF

 Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1073-р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1073-2016-%D1%80

Про затвердження Порядку огляду виданих технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечені особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, інші особи : наказ Міністерства соціальної політики України № 457 від 23.03.2017. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0508-17

Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність : наказ, положення Міністерства освіти і науки України та  Міністерства охорони здоров’я  України від 29.08.2016 № 1027/900 /. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16

Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю : наказ, положення Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016 № 855. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1209-16

Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю (реабілітаційних) послуг у реабілітаційних установах : наказ Міністерства соціальної політики України від 28.07.2016 № 825 . –Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1121-16