Головна сторінка » Віртуальні виставки

І пам’яті свіча не згасне…

Духовність української ікони

Лесь Курбас: репетиція майбутнього

Як у нас в Україні

Поезія світла Архіпа Куінджі

"І честь, і воля, і козацька доля"

Єфім Харабет: людина, що не вміла жити для себе

Музейний простір України

Поради бувалого городника

Мудрі поради природи

Книжково-ілюстрований перегляд «Старий Маріуполь»

І пам’яті свіча не згасне…

(до 85 роковин Голодомору 1932-1933 р.р.)

З кожним роком правда про Голодомор 1932 – 1933 рр. в Україні дедалі більше поширюється серед української і світової спільнот. Сьогодні не викликає сумніву, що сталінський тоталітарний режим вчинив жорстокий злочин проти української нації, внаслідок якого мільйони українських селян були виморені штучно організованим голодом. Пропонуємо вашій увазі книги, що стосуються цієї теми.

 

1

Блєднов С. Ф. Голодомор в Донбасі (1932-1933 рр.): Авторський роздум, свідчення, документи / С. Ф. Блєднов. ‒ Донецьк : Донбас, 2008. ‒ 304 с.

 

У книзі опубліковані матеріали про репресивні заходи щодо селянства та про Голодомор в Донбасі у 1932-1933 роках, свідчення мешканців краю, фотокопії унікальних архівних документів. Розрахована на широкий читацький загал та істориків-дослідників.

 

 

1

Борисенко. В. К. Свіча пам'яті: Усна історія про геноцид українців у 1932-1933 роках / В. К. Борисенко. – К. : Стилос, 2007. – 288 с.

 

У книзі на основі матеріалів усної історії розкривається глибина трагедії українського народу під час Голодомору-геноциду у 1932-1933 роках. Усні свідчення неспростовно доводять, що акція геноциду українських селян була чітко спланованою більшовицькою владою Кремля.

 

1

Великий голод в Україні 1932–1933 років : у ІV т. Т. І. Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США / виконавчий директор Комісії Джеймс Мейс. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 838 с. 

Перший том чотиритомного видання матеріалів Конгресово-президентської Комісії США з вивчення Великого голоду в Україні 1932-1933 рр. містить свідчення очевидців-емігрантів з України, що були зібрані впродовж 1983-1984 рр. за спеціальною методикою oral historу і є доказом геноциду українського народу. Свідчення є одним із найцінніших джерел з історії колективізації та Голодомору в Україні 1932-1933 рр.

 

1

Верстюк В.  Голодомор : геноцид українського народу, 1932-1933 / Владислав Верстюк, Володимир Тиліщак, Ігор Юхновський. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. – 25 с.

Брошура у стислій формі розповідає про головні причини найжахливішої за масштабом та перебігом подій трагедії, яку пережив 1932-1933 рр. український народ. Автори розкривають тло трагедії, наголошують на її штучності. Вони аргу­ментовано доводять, що творцями Голодомору була верхівка комуністичної партії на чолі з Й. Сталіним. У центрі авторської уваги пошук відповіді на питання, чому терор голодом був спрямований проти України. Брошура описує механізм Голодомору, його зловмисність, кваліфікує його відповідно до Конвенції ООН 1948 р. як геноцид, злочин проти людства. Брошура написана на основі детального вивчення історіографії проблеми, в ній широко використано документальні матеріали, свідчення очевидців.

1

Веселова О. М. Голодомори в Україні 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947: Злочини проти народу /  О. М. Веселова, В. І. Марочко, О. М. Мовчан. – Київ ; Нью-Йорк : Вид-во М.П. Коць, 2000. – 270 с.

У книзі на основі архівних й опублікованих джерел та спогадів-свідчень людей розповідається вперше в Україні та світі однією книгою про три радянські голодомори, їх причини і наслідки. Для науковців, викладачів навчальних закладів,

вчителів, краєзнавців, молоді, школярів, широкого читацького загалу.

 

 

 

1

Голод в Україні : вибрані статті / упоряд. Н. Дюк. – Луцьк : ВМА «Терен», 2006. –164 с.

Штучний голод 1932-1933 років, запроваджений верхівкою комуністичного тоталітарного режиму в Україні, був моторошним знаряддям знищення мільйонів українців.  Ця книга містить збірку статей, котрі допоможуть описати й пояснити страшну трагедію тим, хто живе на цій багатостраждальній землі сьогодні. Для широкого кола читачів.

 

1

Голодомор 1932-1933 років в Україні : документи і матеріали : наукове видання / упор. Р. Я. Пиріг ; НАН України ; Ін-т історії України. – К. : Києво-Могилянська академія, 2007. – 1126 с. : фот.

У книзі вміщено великий комплекс документів і матеріалів, які переконливо розкривають причини, перебіг, масштаби та наслідки страшної соціогуманітарної катастрофи українського народу, інспірованої радянським політичним режимом на початку 1930-х років. Це найповніше тематичне зібрання автентичних джерел з історії українського голодомору. Подано документи Політбюро ЦК ВКП(б) і Політбюро ЦК КП(б)У, РНК СРСР і РНК УСРР, місцевих партійних та радянських органів, установ ДПУ, суду, прокуратури, міліції; листування Й. Сталіна, Л. Кагановича, В. Молотова, С. Косіора, В. Чубаря та інших; численні звернення селян - листи, заяви, скарги, прохання. Публікуються унікальні щоденникові записи очевидців голоду. Вміщено також матеріали зарубіжних дипломатичних представництв, організацій української еміграції, міжнародної громадськості.

Розрахована на науковців, політиків, викладачів, студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться цією трагічною сторінкою нашого історичного минулого.

1

Голодомор 1932–1933 років в Україні за документами ГДА СБУ : анотований довідник / В. М. Даниленко (відп. упоряд.), Л. Л. Аулова, В. В. Лавренюк ; НАН України ; Інститут історії України ; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Галузевий державний архів СБУ ; Центр досліджень визвольного руху. – Львів : Центр досліджень визвольного руху, 2010. – 472 с.

            Розкрито зміст документів, які зберігаються у фондах Галузевого державного архіву СБУ і висвітлюють причини, перебіг і наслідки Голодомору 1932—1933 років в Україні. Іменний та географічний покажчики вказують осіб, населені пункти, регіони та країни, згадані в архівних документах. Науково-довідкове видання розраховане на істориків, юристів, краєзнавців, усіх, хто вивчає історію України ХХ ст.

1

Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу : виставка / Український інститут національної пам’яті ; виставка підготовлена Д. Гетьманом та І. Юхновським. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. – 48 с.

На сьогодні зібрана величезна доказова база геноциду українського народу під час Голодомору 1932-1933 років. Крім документів тодішньої офіційної влади, існує понад 200 тисяч задокументованих свідчень очевидців геноциду.

 

1

Кульчицкий С. Почему он нас уничтожал?: Сталин и украинский Голодомор /  С. Кульчицкий ; под. ред. Л. Ившиной. – К. : Украинская пресс-группа, 2007. – 208 с.

Анализ отечественной и мировой историографии, документальных публикаций и архивных источников производится под углом зрения наиболее актуальной в наши дни проблемы: Голодомор как геноцид. В книге поставлен вопрос о том, почему оказалось возможным наиболее тяжкое и отвратительное преступление кремлёвского коммунистического режима. Автор видит его первопричину в кризисе, возникшем вследствие форсированного строительства утопического «государства-коммуны». Кризис 1932 года, внешним выражением которого стал голод 1932–1933 годов, во многих регионах СССР (в том числе и в Украине) угрожал развалом созданной большевиками «железом и кровью» многонациональной советской империи. Чтобы предотвратить эту угрозу, Сталин применил целый арсенал репрессий, включая террор голодом, против украинского народа. В ноябре-декабре 1932 года сотни украинских сёл оказались на чёрной доске, а в январе 1933 года во всей Украине была осуществлена замаскированная под хлебозаготовки чекистская операция по изьятию в крестьянских усадьбах незерновых продовольственных запасов. Эта операция превратила голод, вызванный предшествовавшим изьятием зерна по хлебозаготовкам, в голодный мор с миллионными жертвами.

1

Марочко В. Голодомор 1932-1933 рр. / В. Марочко. – К. : [б. в.], 2007. – 64 с. : іл.

Книжка в науково-популярному форматі оповідає про одну з найтрагічніших сторінок української історії – геноцид українців в 1932-1933 рр. шляхом спланованого комуністичною владою голодомору.

 

 

1

Марочко В. Голодомор 1932-1933 років в Україні : хроніка / В. Марочко, О. Мовчан. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 294 с.

Хроніко-документальне видання відтворює факти, події, явища в селах Української СРР 1932-1933 pp. – Голодомору, спричиненого суцільною колективізацією, надмірними хлібозаготівлями, репресіями. Використано опубліковані збірники документів і матеріалів, архівні фонди України та Росії, листування і таємні шифрограми Сталіна, листи селян до партійно-радянської номенклатури, доповідні записки іноземних дипломатів. Для істориків, педагогів, краєзнавців, студентів – усіх, кому не байдуже трагічне минуле українського народу.

 

1

Мейс Джеймс. Ваші мертві вибрали мене... / Джеймс Мейс ; за ред. Л. Івшиної. – К. : Українська прес-група, 2008 . – 671 с. : іл. – (Бібліотека газети "День") .

Це перше в Україні видання ключових праць відомого американського історика. Представлено практично увесь творчий доробок у газеті «День» і деякі статті з інших українських видань, які вже стали невід’ємним компонентом вітчизняної журналістики, політичної культури. Це – аналітичний щоденник злетів і падінь, поразок і перемог молодої української держави. Наукова рецепція Голодомору Джеймса Мейса носить яскраво виражені ознаки пошуку суто політичних причин цього страхітливого явища. Лейтмотив книжки – конкретні питання політики, економіки, культури, своєрідна соціальна діагностика паталогій суспільства і держави, пошук оптимальних рішень універсального непроминального значення. Становлення громадянського суспільства, свобода слова, свобода особистості –– ці та багато інших актуальних питань розглядаються на основі гуманістичних світоглядних концепцій за допомогою широкого інтелектуального інструментарію, яким блискуче володів видатний американець з українським серцем.

Саме Джеймс Мейс запропонував запалювати свічки в знак пам’яті за померлими від Голодомору, щоб вони освітили «майбутнє без жертв, без насильства, без жахів». 2005 року його посмертно нагороджено орденом Князя Ярослава Мудрого.

1

Національна Книга пам′яті жертв Голодомору 1932–1933 pоків в Україні. Донецька область. Частина перша / відп. ред. С. Ф. Блєднов. – Донецьк : [б. в.], 2008. – 784 с.

На основі архівних і опублікованих джерел та свідчень громадян, що були свідками голодомору 1932-1933 років, відтворено одну з найтрагічніших сторінок історії Донеччини ХХ століття. Видання розраховане на науковців, викладачів вищих

навчальних закладів, істориків, економістів, соціологів, краєзнавців, всіх тих, хто цікавиться історією України.

 

1

Портрет темряви. Свідчення, документи  і матеріали у двох книгах. Кн.1 / авт.- упор. П. Ящук. – Київ ; Нью-Йорк : Вид-во М.П. Коця, 1999. – 705 с. : іл.

 Портрет темряви. Свідчення, документи і матеріали у двох книгах. Кн. 2 / авт.- упор. П. Ящук. – Київ ; Нью-Йорк : Вид-во М.П.Коця, 1999. – 611 с. : іл.

Документи архівів і спогади тих, хто вижив у голодоморному вирі, дають можливість усвідомити, як саме творили та здійснювали геноцид українського народу і що, врешті, з того вийшло. Зменшилося населення в республіці на мільйони людей, а діти, яким пощастило вижити, зростали кволими й хворими. Але хто тоді думав про генофонд нації, котра тільки-но звелася на ноги після буремних, знекровлюючих революцій та наступного голоду… Треба було одне – відібрати хліб! І якомога більше. А разом зі збіжжям віднімали все, що потрапляло до рук. Опір, звичайно, існував –адже забирали не лише зерно. Але як могла протистояти безжальній тачисленній армії збирачів збіжжя найуразливіша частина населення – літні люди, жінки, діти? Молодь служила в інших регіонах, в армії, виконуючи конституційний обов’язок; повсюди зводилися новобудови, туди їхали, щоби

щось заробити, старші віком чоловіки; не оговталося село й від розкуркулення,коли тягли з дворів усе – реманент, худобу… За що ж карали? Чому? Щоб«дух куркульський» винищити під корінь! Щоб боялися «своєї» влади?!

1

Розсекречена пам'ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 604 с. : іл.

У виданні представлено документи радянських органів державної безпеки - Державного політичного управління (ДПУ) та Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС), що містять додаткову архівну інформацію про причини, перебіг і наслідки найстрашнішої трагедії в історії українського народу XX століття - Голодомору 1932-1933 років. Документи розповідають про здійснення органами держбезпеки масових політичних репресій, у тому числі й з метою приховування правди про Голодомор. Майже 70 років ці документи зберігались під грифами секретності і були недоступними для дослідників.

1

Соловей Д. Ф. Сказати правду. Три праці про голодомор 1932-1933 років / Д. Ф. Соловей ; за ред. Ю. Шаповала, О. Юренка. – Київ ; Полтава: [б. в.], 2005. – 300 с. : іл.

Книжка містить праці одного з найавторитетніших дослідників трагедії, що її пережив народ України на початку 30-х років ХХ століття. Дмитро Соловей (1888-1966), якому довелося стати емігрантом, починав свої дослідження за умов, коли, здавалося, правда про голодомор ніколи не проб’ється на його рідну землю. Тепер його праці повернулися в Україну.

1

Український голокост. 1932–1933: Свідчення тих, хто вижив : у 4-х томах / за ред. О. Ю. Мицика ; Національний університет "Києво-Могилянська академія"; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського ; НАН України ; Державний комітет архівів України ; Канадський інститут українських студій Альбертського університету (Едмонтон) ; Українсько-канадський дослідчо-документаційний центр (Торонто). – К. : Києво-Могилянська академія, 2005.

Т. 1. – 2005. – 296 с.

Т. 2. – 2005. – 443 с.

Т. 3. – 2006. – 432 с.

Т. 4. – 2007. – 504 с.

У виданні вміщено свідчення тих, хто пережив одну з найжахливіших трагедій в історії людства- голодомор-геноцид 1932-1933 pp., спрямований на вигублення українського народу. Спогади, які збиралися впродовж багатьох років, дають змогу побачити дію страхітливого механізму знищення українського селянства, відновити замовчувані досі сторінки вітчизняної історії.

1

Український хліб на експорт: 1932-1933 : наукове видання / упоряд. В. Сергійчук. – К. : Сергійчук М. І., 2006. – 432 с.

 На основі невідомих документів з колишніх таємних архівів простежено геноцид українського народу в 1932-1933 роках через експорт нашого хліба. «А хліб продовжували забирати з України. Якщо в 1932 р. з СРСР вивезено 527 тисяч тонн пшениці, 417 тисяч – жита,

422 тисячі – ячменю, 308 тисяч тонн кукурудзи, то в 1933 р. показники відповідно становили 743 тисяч, 145 тисяч, 565 тисяч і 130 тисяч. Крім того за ці два роки з Радянського Союзу вивезено 102,9 тисячі тонн сочевиці, 62,3 тисячі – гороху, 8,0 тисячі - проса, 7,8 тисячі - пшона, 2,5 тисячі рису, 1,2 тисячі круп, 1 тисячу тонн  гречки… Завдяки цьому СРСР одержував валюту, якою розплачувався за обладнання й передові  технології. У розмові з кореспондентом американської газети «Нью-Йорк таймс» Вальтером Дуранті Сталін 25 грудня 1933 р. наголосив: «За останні два роки ми виплатили великі суми – два роки тому назад наші кредитні зобов’язання рівнялися 1400 мільйонів. Все це ми виплатили…»  (Внешняя политика СССР. Сборник документов (1925-1934 гг.). – М., 1945. – Т. III. – С. 687).

Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією України.

Духовність української ікони

(до дня Хрещення Київської Русі-України)

Українська ікона - унікальне явище в контексті не тільки загальнонаціональної культури, а й світової. Беручи свої витоки від візантійського мистецтва й зазнаючи в подальшому певних західноєвропейських впливів, українська ікона викристалізувала власний, особливий стиль, де образ вгадується завдяки характерному «українському походженню». Про це яскраво засвідчують книги, представлені на виставці. Вона стане в нагоді всім, хто цікавиться розвитком української духовної традиції.

 

1

Горовий А. Перший іконописець Київської Русі - Аліпій : науково-популярне видання / А. Горовий. – К. : Наш час, 2008. – 140 с. – (Невідома Україна).

Аліпій – особистість напівреальна-напівміфічна, оскільки його життєпис подано в Києво-Печерському патерику досить умовно, згідно з певними канонами. Аліпій втілює риси тогочасного інтелектуала, як особистість він формувався поміж такого добірного товариства, як Нестор-Літописець, Агапіт лікар-цілитель, Никон – церковний і політичний діяч, Іван-письменник, церковний і політичний діяч. Оприлюднення відомостей про Аліпія як першого відомого нам іконописця-русича, маляра в контексті тогочасних трагічних подій XI – XX ст. – це спроба повернути широкому загалові певний пласт вітчизняної інтелектуальної культури.

 

1

Грушевський М. С. Духовна Україна : збірка творів / М. С.  Грушевський. – К. : Либідь, 1994. – 560 с. – (Пам’ятки історичної думки України).

Збірка включає популярні й наукові праці з історії релігії та церкви в Україні, створені найавторитетнішим українським істориком М.С.Грушевським. Висвітлюється загальна концепція їх розвитку зі стародавніх часів до початку XX ст. Читач із цікавістю перегорне окремі історії різних конфесій в Україні, ознайомиться з деякими релігійними обрядами й духовними віршами тощо. 

 

1

Давня українська ікона : з приватних збірок / упоряд. О. Сидор, Т. Лозинський. – К. : Родовід, 2008. – 352 с. : іл.

Український давній іконопис займає достойне місце у світовій культурній історії, збагачуючи її своїм самобутнім внеском. Це видання вміщує найкращі твори іконопису із приватних збірок, які були знайдені, врятовані і збережені колекціонерами, - близько 250 творів як високопрофесійного, так і народної течії малярства кінця XIII – початку XIX століть.

 

1

Ікони на склі // Мистецтво Гуцульщини та Покуття : українська старовина із приватних збірок : каталог. – К. : Родовід, 2002. – С. 16 – 87.

Регіон східних Карпат – багатий неповторною красою виробів народного мистецтва,  це ті українські землі, які чи не найбільше були інтегровані в європейські культурні процеси. Ікони, кераміка, хрести, свічники – не тільки частина сакрального ритуалу чи селянського побуту, а складові історичного контексту, соціальних та економічних змін.

 

 

1

Ікони та сучасне українське мистецтво : з колекцій Переяслав-Хмельницького історико-культурного заповідника та Дирекції художніх виставок України / автор статті І. Дзюба. – К. : [б. в.], 1994. – 154 с. : іл.

Переяслав-Хмельницький державний історико-культурний заповідник має унікальну колекцію ікон XVIII – XIX ст. Середнього Придніпров’я. Вона мало відома, являє собою велику художньо-історичну цінність, засвідчує не лише історію розвитку художнього ремесла, а й культурні зв’язки і впливи, світовідчуття, традиції і смаки різних верств населення України. Гармонійне поєднання кольорів та філігранні геометричні візерунки надають іконам своєрідної краси, яскравості і пишності.

1

Історія релігії в Україні : навчальний посібник / за  ред. A. M. Колодного, П. Л. Яроцького. – К. : Знання, 1999. – 735 с.

Навчальний посібник, підготовлений Інститутом філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України, системно і послідовно висвітлює розвиток релігії на українських землях, дає знання про релігійні процеси і закономірності їх розвитку в різних конфесіях, починаючи від дохристиянських вірувань, торкаючись християнства (православ'я, римо-католицизму, греко-католицизму, протестантських течій), іудаїзму, ісламу, караімізма. Детально аналізуються сучасні релігійно-церковні процеси в Україні, зокрема, в українському православ'ї, міжконфесійні відносини, висвітлюються основні принципи державно-церковних відносин, положення і гарантії Конституції України, Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", які відповідають міжнародним правовим актам про права людини і релігійні свободи. 

1

Давня українська ікона : з приватних збірок / упоряд. О. Сидор, Т. Лозинський. – К. : Родовід, 2008. – 352 с. : іл.

Український давній іконопис займає достойне місце у світовій культурній історії, збагачуючи її своїм самобутнім внеском. Це видання вміщує найкращі твори іконопису із приватних збірок, які були знайдені, врятовані і збережені колекціонерами, - близько 250 творів як високопрофесійного, так і народної течії малярства кінця XIII – початку XIX століть.

 

1

Давня українська ікона : з приватних збірок / упоряд. О. Сидор, Т. Лозинський. – К. : Родовід, 2008. – 352 с. : іл.

Український давній іконопис займає достойне місце у світовій культурній історії, збагачуючи її своїм самобутнім внеском. Це видання вміщує найкращі твори іконопису із приватних збірок, які були знайдені, врятовані і збережені колекціонерами, - близько 250 творів як високопрофесійного, так і народної течії малярства кінця XIII – початку XIX століть.

 

1

Давня українська ікона : з приватних збірок / упоряд. О. Сидор, Т. Лозинський. – К. : Родовід, 2008. – 352 с. : іл.

Український давній іконопис займає достойне місце у світовій культурній історії, збагачуючи її своїм самобутнім внеском. Це видання вміщує найкращі твори іконопису із приватних збірок, які були знайдені, врятовані і збережені колекціонерами, - близько 250 творів як високопрофесійного, так і народної течії малярства кінця XIII – початку XIX століть.

 

1

Давня українська ікона : з приватних збірок / упоряд. О. Сидор, Т. Лозинський. – К. : Родовід, 2008. – 352 с. : іл.

Український давній іконопис займає достойне місце у світовій культурній історії, збагачуючи її своїм самобутнім внеском. Це видання вміщує найкращі твори іконопису із приватних збірок, які були знайдені, врятовані і збережені колекціонерами, - близько 250 творів як високопрофесійного, так і народної течії малярства кінця XIII – початку XIX століть.

 

1

Давня українська ікона : з приватних збірок / упоряд. О. Сидор, Т. Лозинський. – К. : Родовід, 2008. – 352 с. : іл.

Український давній іконопис займає достойне місце у світовій культурній історії, збагачуючи її своїм самобутнім внеском. Це видання вміщує найкращі твори іконопису із приватних збірок, які були знайдені, врятовані і збережені колекціонерами, - близько 250 творів як високопрофесійного, так і народної течії малярства кінця XIII – початку XIX століть.

 

1

Давня українська ікона : з приватних збірок / упоряд. О. Сидор, Т. Лозинський. – К. : Родовід, 2008. – 352 с. : іл.

Український давній іконопис займає достойне місце у світовій культурній історії, збагачуючи її своїм самобутнім внеском. Це видання вміщує найкращі твори іконопису із приватних збірок, які були знайдені, врятовані і збережені колекціонерами, - близько 250 творів як високопрофесійного, так і народної течії малярства кінця XIII – початку XIX століть.

 

1

Давня українська ікона : з приватних збірок / упоряд. О. Сидор, Т. Лозинський. – К. : Родовід, 2008. – 352 с. : іл.

Український давній іконопис займає достойне місце у світовій культурній історії, збагачуючи її своїм самобутнім внеском. Це видання вміщує найкращі твори іконопису із приватних збірок, які були знайдені, врятовані і збережені колекціонерами, - близько 250 творів як високопрофесійного, так і народної течії малярства кінця XIII – початку XIX століть.

 

1

Давня українська ікона : з приватних збірок / упоряд. О. Сидор, Т. Лозинський. – К. : Родовід, 2008. – 352 с. : іл.

Український давній іконопис займає достойне місце у світовій культурній історії, збагачуючи її своїм самобутнім внеском. Це видання вміщує найкращі твори іконопису із приватних збірок, які були знайдені, врятовані і збережені колекціонерами, - близько 250 творів як високопрофесійного, так і народної течії малярства кінця XIII – початку XIX століть.

 

1

Давня українська ікона : з приватних збірок / упоряд. О. Сидор, Т. Лозинський. – К. : Родовід, 2008. – 352 с. : іл.

Український давній іконопис займає достойне місце у світовій культурній історії, збагачуючи її своїм самобутнім внеском. Це видання вміщує найкращі твори іконопису із приватних збірок, які були знайдені, врятовані і збережені колекціонерами, - близько 250 творів як високопрофесійного, так і народної течії малярства кінця XIII – початку XIX століть.

 

1

Давня українська ікона : з приватних збірок / упоряд. О. Сидор, Т. Лозинський. – К. : Родовід, 2008. – 352 с. : іл.

Український давній іконопис займає достойне місце у світовій культурній історії, збагачуючи її своїм самобутнім внеском. Це видання вміщує найкращі твори іконопису із приватних збірок, які були знайдені, врятовані і збережені колекціонерами, - близько 250 творів як високопрофесійного, так і народної течії малярства кінця XIII – початку XIX століть.

 

1

Давня українська ікона : з приватних збірок / упоряд. О. Сидор, Т. Лозинський. – К. : Родовід, 2008. – 352 с. : іл.

Український давній іконопис займає достойне місце у світовій культурній історії, збагачуючи її своїм самобутнім внеском. Це видання вміщує найкращі твори іконопису із приватних збірок, які були знайдені, врятовані і збережені колекціонерами, - близько 250 творів як високопрофесійного, так і народної течії малярства кінця XIII – початку XIX століть.

 

1

Давня українська ікона : з приватних збірок / упоряд. О. Сидор, Т. Лозинський. – К. : Родовід, 2008. – 352 с. : іл.

Український давній іконопис займає достойне місце у світовій культурній історії, збагачуючи її своїм самобутнім внеском. Це видання вміщує найкращі твори іконопису із приватних збірок, які були знайдені, врятовані і збережені колекціонерами, - близько 250 творів як високопрофесійного, так і народної течії малярства кінця XIII – початку XIX століть.

 

1

Фишер А. Религии мира: История и святыни / Анке Фишер ; пер. с нем. Л. Проценко. – Москва : Контэнт, 2010. – 176 с. : ил. 

На протяжении многовековой истории человечества возникало и исчезало множество религиозных учений. Существование одних заканчивалось с гибелью самой цивилизации, например, верования племени майя. Другие религии остаются на Земле тысячелетиями, в их числе - христианство, иудаизм, ислам, буддизм, индуизм, конфуцианство и даосизм. Каждая из этих религий сохранила и преумножила за долгие годы богатое духовное и культурное наследие. Миллионы верующих каждый год приезжают поклониться великим святыням, находящимся в разных концах света. Книга "Религии мира" расскажет о самых интересных и наиболее значимых фактах из истории развития семи великих религий. Фотографии, которыми сопровождаются увлекательные тексты, собраны из различных уголков мира. 

Лесь Курбас: репетиція майбутнього

(до 130-річчя від дня народження українського режисера, актора, драматурга, теоретика театру)

Створити те, чого немає в дійсності, кинути людям фантазію,ідеальне, неіснуюче, але прекрасне — тільки в цьому може бути різниця актора від гарно вишколеної мавпи. А для цього треба розбудити фантазію, виростити їй крила і навчитись літати. Лесь Курбас

Повне ім’я Леся Курбаса — Олександр-Зенон Степанович Курбас. Народився 25 лютого 1887 року в місті Самбір (Львівська область) у родині акторів театру. Навчався у Тернопільській гімназії. З 1907 року навчався на філософському факультеті Віденського університету, через рік перевівся до Львівського університету. У 1909 році організував студентський театр, в якому став головним режисером і актором. За вимоги українізації з університету був відрахований. Пізніше відновився у Віденському університеті, який і закінчив одночасно навчаючись в драматичній школі при Віденській консерваторії. Працював в гуцульському театрі Гната Хоткевича, Львівському театрі товариства «Руська бесіда». З початком Першої світової війни переїхав до Тернополя, де в 1915 році організував стаціонарний театр «Тернопільські театральні вечори». У 1917 році на запрошення Миколи Садовського переїхав до Києва, де організував театральну студію (пізніше «Молодий театр»). У 1917 р. був відповідальним секретарем тижневика «Театральні Вісті». У вересні 1919 року одружився із танцівницею Валентиною Чистяковою. У березні 1922 року організував знаменитий театр «Березіль» (пізніше переведений до Харкову – тодішньої столиці радянської України). У серпні 1925 року отримав звання Народного артиста УРСР. Після згортання політики «українізації» був звинувачений в «націоналістичних збоченнях», відсторонений від керівництва театром. 25 грудня 1933 був заарештований в Москві і засуджений до 5 років виправно-трудового табору. Перебуваючи в ув’язненні на Соловках, організував самодіяльний театр. 9 жовтня 1937 року засуджений до страти. 3 листопада 1937 року його було розстріляно в урочищі Сандармох, а 1957 року посмертно реабілітовано.

 

1

В'ятрович  В. Лесь Курбас у сталінському театрі абсурду //  В'ятрович  В. Україна. Історія з грифом «Секретно» / Володимир В'ятрович. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – С. 88-94.

Володимир В’ятрович — кандидат історичних наук, дослідник історії українського визвольного руху, директор Українського інституту національної пам’яті. Ця книга – зустріч із минулим. Тут – 61 історія про ситуації та людей, що дивляться на читача зі світлин та архівних документів. Свого часу життя кожного з героїв опинилися під грифом «Секретно» стараннями, здавалося б, нездоланної спецслужби. В. В'ятрович, який розсекретив раніше таємні матеріали радянських «органів» від ЧК до КДБ, розповідає про минуле України 1918 – 1991 років, в тому числі і про Леся Курбаса.

 

2

 

Корнієнко Н. М. Лесь Курбас: репетиція майбутнього / Н. М. Корнієнко ; ред. Л. Фінкельштейн. – К. : Факт, 1998. – 469 с. : іл.

Запропонована книга – перша монографія, у якій здійснено дослідження евристичних художніх моделей Леся Курбаса, засновника національного українського модерного театру ХХ століття. Ім’я Леся Курбаса вписано в історію світового театру поруч з іменами Мейєрхольда, Крега, Станіславського, Вахтангова. Глибокий науковий підхід до вивчення творчості Майстра, обробка архівних матеріалів, художнє втілення теми робить цю книгу унікальною і неповторною.

 

3

Корнієнко Н. М. Лесь Курбас: репетиція майбутнього / Н. М.  Корнієнко. – К. : Либідь, 2007. – 328 с.

Ця книга про видатного українського режисера світового масштабу. Його ім'я стоїть поруч з такими уславленими іменами, як Г. Крег, К. Станіславський, Б. Брехт, А. Арто, В. Мейєрхольд та ін. Відкриваючи фундаментальні закони театру і мистецтва загалом, Лесь Курбас упередив багато естетичних надбань з експериментів А. Арто і Є. Гротовського, Ф. Фелліні й І. Бергмана. Його театр – це вища точка українського театрального авангарду 1920-х років, ідеї якого актуальні й сьогодні.

 

4

Красильникова О. В. Історія українського театру ХХ сторіччя : монографія / Ольга Василівна Красильникова . – К. : Либідь, 1999 . – 208 с.

У книзі досліджується історія української драматургії і сценічного мистецтва. Переосмислюється творчість відомих діячів національного театру, імена яких, насамперед через їхні політичні переконання, тривалий час замовчувалися, а також тих, оцінка діяльності яких з причин соціальної кон’юнктури була завищеною. У монографії вперше використовуються матеріали мистецьких реалій української діаспори.

 

5

Лесь Курбас: Статьи и воспоминания о Лесе Курбасе. Литературное наследие / сост. М. Г. Лабинский, Л. С. Танюк ; вступ. ст. Н. Б. Кузякиной. – М. : Искусство, 1988. – 463 с. : ил.

Книга посвящена творческому пути одного из талантливейших активных созидателей советского сценического искусства. О блестящих актерских работах, новаторских постановках спектаклей, о сложных эстетических взглядах, вдумчивой педагогической деятельности, организаторских способностях народного артиста республики А.С. Курбаса, оказавшего огромное влияние на развитие украинского театра, пишут в первой части сборника работавшие с ним и хорошо его знавшие актеры, режиссеры, литераторы. Вторая часть представляет литературное наследие Курбаса. Книга иллюстрирована фотографиями актеров руководимых Курбасом трупп и сцен из поставленных им спектаклей.

 

6

Лесь Курбас у театральній діяльності, в оцінках сучасників: документи / упоряд. і технічн. ред. О. Зінкевич. – Балтимор-Торонто : Смолоскип, 1989. – 1026 с. : іл.

 У цьому виданні зібрано всі основні статті й листи Курбаса, що були опубліковані в Україні в 1917-1932 роках, і всі важливіші статті про його театральну діяльність, про «Молодий театр» , «Кийдрамте» і «Березіль». Збірник відкривається великою статтею професора  Валеріяна Ревуцького. Ревуцький змальовує силюет Леся Курбаса, цього геніяльного культурного діяча України XX століття, характеризує його – зростання, театральну діяльність, творчість, театральні постановки – аж до його шляху на ешафот і трагічного кінця під пресом партійної погромницької критики та каральних радянських органів.

 

7

Курбас Л. Філософія театру / Л. Курбас ; упоряд. М. Лабінський. – К. : Основи, 2001. – 917 с.

У виданні друкується великий масив теоретичної спадщини Леся Курбаса (1887 – 1937) – режисера і мислителя, організатора театру, драматурга, театрального педагога, теоретика і працівника сцени, великого основоположника українського модерного театру XX століття.

 

8

Макарик І. Перетворення Шекспіра. Лесь Курбас, український модернізм і радянська культурна політика 1920-х років / Ірина Макарик ; пер. з англ. Т. Цимбала. – вид. 2-ге, доп. – К. : Ніка-Центр, 2013. - 352с. : іл.

Спираючись на друковані й недруковані спогади, журнали, листи, газети, афіші, маніфести, протоколи режисерських лабораторій і зборів театральних колективів, канадська дослідниця Ірина Макарик аналізує творчий доробок Леся Курбаса, радянські культурні практики й експерименти 1920-х років. Це розлогий екскурс у постколоніальну царину: крізь призму новаторських, та навіть скандальних шекспірівських постановок Курбаса розглянуто поняття універсальності, цінності, канону, класики, високої/низької культури, ідеології, влади, імперського/колоніального, периферії/центру. Зосередившись на питаннях модернізму, перекладу, народництва, автора, ідеології, тексту, Ірина Макарик показує, що в СРСР боротьба за новий культурний лад була так само нелегкою і суперечливою, як боротьба за новий політичний, соціальний та економічний устрій.

 

9

Український театр ХХ століття : монографія / редкол. : Н. Корнієнко та ін. – К. : ЛДЛ, 2003. – 512 с.

Ця колективна монографія робить спробу дослідити історію українського театру ХХ століття на основі новітніх методологічних підходів. Тут активно присутні семіотичні, культурологічні, філософські, соціально-психологічні, герменевтичні підходи, використано «тверезу» компаративістику, елементи синергетики, езотерики та ін. Видання розраховане на викладачів та студентів творчих ВНЗ, а також на широке коло читачів, які цікавляться проблемами сучасної культури і зокрема театру.

 

10

Харченко Т. Н. Курбас Лесь // Харченко Т. Н. 100 знаменитых людей Украины / Т. Н. Харченко, О. Ю. Очкурова, И. А. Рудычева. – Харьков : Фолио, 2004 . – С. 243-249.

Украина дала миру немало ярких и интересных личностей. И сто героев этой книги – лишь малая толика из их числа. До недавнего времени украинцы крайне мало знали о своих выдающихся соотечественниках, которые пали жертвами сталинских репрессий, представителях диссидентского движения, борцах за права человека в Украине. А между тем именно эти люди немало способствовали росту авторитета украинской науки и культуры далеко за пределами страны. В современной галерее знаменитых людей Украины достойное место занимает и Лесь Курбас.

 

11

Шевченко С. В. Лесь Курбас: «Силу нації не можуть убити жодні декрети» // Шевченко С. В. Соловецький реквієм : літературно-художнє видання / С. В. Шевченко. – К. : Експрес-Поліграф, 2013. – С. 211- 222.

Книга публіцистики «Соловецький реквієм» є підсумком більш як 15-річної роботи Сергія Шевченка  над провідною темою його творчості – дослідженням соловецької трагедії в контексті політичного терору в СРСР. На основі розсекречених архівних матеріалів радянських репресивних органів фаховий журналіст, у минулому керівник підрозділу наукової установи Служби безпеки України, пише популярні твори про національне «розстріляне відродження», викриває імперські наміри Кремля щодо України, повертає із забуття імена борців за державну незалежність.

У першій частині збірки  - «Соловецький олтар незалежності України» - йдеться про жорстоке нищення в 1920-1930-х роках в СРСР інтелектуальної еліти нації. Її уособлюють аристократи духу  - Микола Зеров, Микола Куліш, Лесь Курбас, Валер’ян Підмогильний, Михайло Полоз, Степан Рудницький, Володимир Чехівський, Матвій Яворський...

 

Як у нас в Україні

Україна – багатонаціональна держава з широким спектром національно-політичних, регіонально-культурних, релігійних, мовних та інших особливостей. Кожна нація, кожен народ, навіть кожна соціальна група має свої звичаї та традиції, що склалися протягом багатьох століть і освячені часом. Тільки осмисливши минуле, пізнавши витоки своєї культури та історії, можна й чіткіше зрозуміти сьогодення, і уявити майбутнє.

Пропонуємо переглянути віртуальну виставку «Як у нас в Україні…», що знайомить з національною своєрідністю українців, їх духовною спадщиною, світоглядом, традиційно-побутовою культурою.

1

 Артюх Л. Ф. Звичаї українців у народному календарі / Л. Ф. Артюх. – К. : Балтія-Друк. – 224 с. : іл.

З книги ви дізнаєтесь про календарні свята і обряди українців, познайомитеся зі звичаями та традиціями, яких дотримувалися наші предки, збираючись за святковим столом. Значну увагу приділено обрядовим стравам. Кожна господиня матиме можливість урізноманітнити меню своєї родини смачними стравами, рецепти яких дбайливо зібрані автором у різних регіонах України. 

2

Бодяк О. О. Україна : етнокультурна мозаїка /  О. О. Бодяк. – К. : Либідь, 2006. – 328 с. : іл.

В етнокультурологічних нарисах, присвячених традиційному буттю пересічного українця XIX – першої половини ХХ ст., йдеться про свята й будні, звичаї та обряди, повір`я і символіку та багато що інше. Разом зі свідченнями очевидців, узагальненнями дослідників та маловідомим ілюстративним матеріалом із архівів та малярських майстерень усе це складає своєрідну мозаїчну панораму народного світосприйняття.

 

3.1

3.2

Васіна З. О. Український літопис вбрання / З. О. Васіна. – К. : Мистецтво, 2003.

Т. 1: 11 000 років до н.е. – XIII ст. н.е. : науково-художні реконструкції. – 448 с. : іл.

Т. 2: XIII – початок ХХ ст. : науково-художні реконструкції. – 448 с. : іл.

Книга-альбом розкриває історичний розвиток національного одягу в Україні з 11000 років до н.е. і до початку XX століття. У яскравих художніх образах відтворені комплекси вбрання усіх верств населення: духівництва, козацтва, дворянства, а також міщан, городян та селян різних регіонів України. Акцентуючи увагу на розмаїтості одягу, що увібрав у себе багатотисячолітній розвиток духовної та матеріальної культури народу, автор досліджує процеси формування українського костюма.

Книга-альбом у двох томах стане невичерпним джерелом пізнання культурної спадщини українського народу.

4 Воропай О. Звичаї нашого народу : народно-календарні звичаї. Український народній одяг : етнографічний нарис / О. Воропай ; худож. оформ. І. Бородаєвої. – К. : Пульсари, 2012. – 632 с. : іл.

 «Звичаї нашого народу» – фундаментальна праця Олекси Воропая, підсумок його самовідданої багатолітньої пошукової роботи, яка охоплює річний календарно-обрядовий цикл життєдіяльності українців і традиції народного одягу. Видання розраховане на всіх, кому дороге минуле нашого народу, його прадавні корені.

 

 

.

5 Врочинська Г. В. Українські народні жіночі прикраси ХІХ – ХХ століть : монографія / Г. В. Врочинська. – К. : Родовід, 2007. – 232 с. : іл. 

У монографії вперше зроблена спроба всебічного висвітлення українських народних жіночих прикрас ХІХ – початку ХХ ст. – яскравого і самобутнього явища в історії українського народного мистецтва, яке має глибокі традиції, що сформувались в руслі розвитку багатьох видів художньої творчості: обробки каменів, металів, виробництва скла, ткацтва, вишивки, виробів з бісеру, різного роду домашнього рукоділля та торгівельних зносин з іншими країнами.

6

Головешко Л. М. Традиції, звичаї та побут українських козаків ХV-XXI  / Л. М. Головешко. – Маріуполь : [б.в.], 2009. – 168 с. : іл. 

Важливе місце займає у книзі опис військових традицій козаків, лицарських традицій запорозьких характерників. Простежується наслідування козацьких традицій від воїнів Київської Русі: показані традиції військової дисципліни, побратимства, бойового мистецтва; традиції козаків-пластунів, поповнення рядів козацтва із молоді; описані озброєння та військова атрибутика козацтва.

 

7

Каляндрук Т. Таємниці бойових мистецтв України / Т.  Каляндрук. – Львів : Піраміда, 2007. – 304 с. : іл.

В цій унікальній книзі вперше зібрані відомості про бойові мистецтва українців, представлено близько 400 зображень з рідкісних джерел, більшість з яких до останнього часу були малодослідженими.

Зі сторінок книги оживає самобутня бойова культура наших предків, яка тисячі років допомагала їм захищати рідну землю від ворогів.

 

 

8

Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників / Т.  Каляндрук. – Львів : Піраміда, 2007. – 288 с. : іл.

Монографія знайомить з історією та розвитком духовності та культури козацьких характерників. У книзі висвітлено малодосліджені сторінки української історії, міфології, культури, які по-новому розкривають сутність бойового духу та військового мистецтва українського народу через прадавні традиції військової бойової підготовки та вірування наших предків. Книга також містить унікальний ілюстративний матеріал, зібраний з найрізноманітніших давніх та сучасних джерел: ілюстрації до давніх видань, фрагменти фресок, графіті та рельєфних зображень, малюнки, світлини тощо.

 

 

9

Кара-Васильєва Т. Українська вишивка / Т. Кара-Васильєва, А. Чорноморець. – 2-ге вид. стер. – К. : Либідь, 2005. – 160 с. : іл.

Книга знайомить читача з історією української вишивки від Х до ХХ століття. Розглядаються особливості самобутньої народної вишивки, її локальні характеристики щодо історико-етнографічних регіонів, описуються основні техніки шитва, розкриваються символіка рушників, їхнє значення у святах і обрядах. Висвітлюються особливості монастирського шитва ХVІ-ХVІІІ століть, панського середовища ХІХ століття, звернення митців авангарду до традицій народної вишивки на початку ХХ століття.

 

10

Кара-Васильєва Т. Історія української вишивки / Т. Кара-Васильєва, А. Чорноморець. – К. : Мистецтво, 2008. – 464 с. : іл.

Книга-альбом повно і всебічно висвітлює основні етапи розвитку української вишивки від часів її зародження до сьогодення, розкриває роль і місце цього виду декоративного мистецтва в оформленні одягу, житла, у використанні в храмових інтер'єрах, під час різноманітних свят і народних обрядів. У виданні широко представлено унікальні зразки вишивок, виконаних за малюнками Тараса Шевченка, Василя Кричевського, Ганни Собачко-Шостак, представників авангарду початку XX століття, а також сучасних народних і професійних майстрів.

 

11

 Кириченко М. А. Український народний декоративний розпис : навчальний посібник / М. А. Кириченко. К. : Знання-Прес, 2006. – 228 с. : іл.

Навчальний посібник присвячено безцінному духовному надбанню – українському народному декоративному розпису. Автор розповідає про найвищі досягнення майстрів українського народного декоративного розпису, наводить численні ілюстрації, вказує на особливості техніки, якою виконані ті чи інші праці. Книга покликана сформувати яскраві образні уявлення про культуру українського народу, залучити до власних художніх пошуків, сприяти естетичному розвитку. До посібника увійшли розділи, присвячені настінному розпису, малюнкам, станковому живопису і графіці, розпису по дереву, писанкарству та ін.

 

12.1

12.2

Косміна О. Ю. Традиційне вбрання українців / О. Ю. Косміна. – К. : Балтія-Друк

 Т. 1 : Лісостеп. Степ. – 2008. – 159 с. : іл.

Т. 2 : Полісся. Карпати. – 2009. – 159 с. : іл.

Традиційне українське вбрання є одним із символів українства, складовою, без якої немислима національна ідентичність українського народу. Своєрідність природних та історико-культурних умов життя населення окремих регіонів України, взаємозв’язки українців з іншими народами віддзеркалились у багатоманітті і різнобарвності українських строїв.

В книзі автор представив традиційне вбрання українців, розділивши на чотири регіони: Полісся, Лісостеп, Степ та Карпати.

13

Лукашенко Т. Українські обереги своїми руками / Т. Лукашенко. – Харків :  Віват, 2015. – 224 с. : іл.

Наші прадіди-слов'яни здавна виготовляли обереги, бо добре знали про їхню дивовижну магічну силу. Із плином часу нічого не змінилося - ми, як і раніше, шукаємо захисту у надприродних сил, хіба що форма оберегів трохи зазнала змін. Які обереги сьогодні є незамінними в побуті сучасного українця? Як зробити власноруч оберіг для себе та близьких? Чи справді вишиванка є не просто елементом одягу, але й сильним засобом захисту від негативного впливу? Відповіді ви знайдете на сторінках цієї книжки, що стане вашим власним оберегом на шляху до щастя, гармонії й родинного затишку.

 

14

Матусина скарбниця. Українська народна творчість / уклад. Є. В. Альперт – Харків : Торсінг плюс, 2007. – 480 с. : іл.

Ця збірка усної народної творчості представлена колисковими піснями та віршами, прозивалками та скоромовками, забавлянками та примовками, іграми та лічилками, прислів’ями та приказками… Зразки народного мудрослів’я ознайомлять вашу дитину з українським фольклором, поширять її світогляд, збагатять мову, сприятимуть розвитку інтересу до історії рідного краю.

 

15

 Наніашвілі І. М. Українська вишивка. Рушники. Обереги. Вишиваємо хрестиком та гладдю / І. М. Нанішвілі. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2012. – 192 с.

Народна художня творчість пов’язує покоління і є джерелом невичерпного натхнення і пізнання нашої історії. З усіх видів української художньої творчості найславетніше – художнє вишивання.

Описанні в цій книзі різноманітні техніки вишивання, наведені зразки народних орнаментів дадуть вам змогу долучитися до традицій нашого народу, зберегти їх і зробити свій внесок у національну спадщину.

16 Пекер П. Кухня народов Украины в будни и праздники / П. Пекер. – Донецк : БАО, 2012. – 432 с. : ил.

У каждого народа есть своя национальная кулинария, для которой характерны особые национальные блюда. Украинская кухня очень самобытна и славится на весь мир. Сегодня в Украине живут представители более ста народов, и кухня каждого из них имеет неповторимые блюда, сохранившие национальный колорит. В книгу вошли рецепты украинской, русской, греческой, татарской, еврейской, молдавской кухни. Теперь наши замечательные хозяйки смогут приготовить шедевры кулинарного искусства на любой вкус! Книга адресована широкой читательской аудитории.

17

Попельницька О. О. 100 великих міфів  і легенд України / О. О. Попельницька, М. В. Оксенич. – К. : Арій, 2009. – 400 с. : іл. – (100 великих) 

Ця книга є спробою реконструкції в популярній формі українських міфів на основі згадок у літописах та інших творах давнього і середньовічного письменства, фольклорі, топоніміці й т. ін. Найбільше залишків міфологічних сюжетів українці зберегли в своїх обрядах та ритуальних звичаях – колядках, щедрівках, веснянках, купальських піснях, замовляннях тощо. 

 

18

Соломченко О. Г. Писанки Українських Карпат / О. Г. Соломченко. – Ужгород : Карпати, 2004. – 238 с. : іл.

Ілюстроване монографічне дослідження писанкового розпису і художньо-стильових ознак образотворчого фольклору різних етнографічних регіонів Українських Карпат. Подано зразки писанкової орнаментики, технології розпису, способи виготовлення природних барвників, консервації та реставрації писанок, словники орнаментальних мотивів та майстрів писанкового розпису.

 

19

Стародавні українські легенди / уклад. Т. С. Жабська ; худож. С. В. Овчаренко. – Харків : Ранок, 2006. – 80 с. : іл.

Унікальне, багато ілюстроване літературно-художнє видання дає змогу ознайомитися з легендами та переказами різних етнографічних регіонів України, відчути неповторні народні інтонації, живу розмовну мову, глибинні моральні та естетичні почуття, а також іскрометний гумор українського народу. В яскравих художніх образах відтворено характерні особливості українського побуту, одягу, оздоблень, зброї та ритуальних предметів.

 

20

Тарасова О. О. Таємничий світ ляльки-мотанки / О. О. Тарасова. – К. : Либідь, 2015. – 200 с. : іл.

Запрошуємо всіх охочих до манливого світу ляльки-мотанки, яка є віддзеркаленням прадавньої культури, традицій і світовідчуття наших пращурів. Лялька-мотанка – не лише певний культурний символ. Це й потужний хатньо-побутовий оберіг, і обрядовий атрибут, і забавка для дітей і дорослих, і оригінальний сувенір, і прикраса інтер’єру оселі.

Дізнатися про різновиди й призначення ляльок-мотанок, традиції, обряди і звичаї, з якими вони пов’язані, опанувати зовсім нескладні способи їх виготовлення й зрештою мати напрочуд цікаве і корисне улюблене заняття на дозвіллі вам допоможе пропонована книжечка.

 

21

Українське народознавство : навчальний посібник / за ред. С. П. Павлюка ; передмова М. Г. Жулинського. – 3-те вид., випр. – К. : Знання, 2006. – 568 с.

Навчальний посібник – колективна праця, що містить відомості про формування і розвиток української нації, етнічну територію та етнографічне районування, багатовіковий досвід і традиції духовної та матеріальної культури українського народу.  

22

Українські думи / упоряд. О. К. Артеменко. – К. : Техніка, 2011. – 160 с. : іл.

До книжки ввійшли найвідоміші народні думи – неоціненні пам’ятки духовної скарбниці українського народу, в яких відображено силу народу, його  любов до Батьківщини, досвід, розум, поетичну геніальність, високу моральність. У «живих літописах», що посідають видатне місце у світовій народній поезії, змальовано героїчні й драматичні події і явища суспільного  життя відповідно до тих конкретно-історичних умов, в яких жив її творець – народ. Зокрема, героями цих дум є козак Голота, Самійло Кішка, Маруся Богуславка, Олексій Попович, Іван Богуславець, Іван Богун, Богдан Хмельницький та інші гідні сини і доньки українського народу. 

Поэзия света Архипа Куинджи

175-летию А.И. Куинджи посвящается

В сфере пейзажной живописи Куинджи был

гениальный художник... Свет-очарование, и 

сила света, его иллюзия были его целью...

 Его гений мог работать только над

чем-нибудь неизвестным человечеству,

не грезившимся никаким художникам до него.

И.Е. Репин

Мариуполь в 1841 году подарил человечеству художника с мировым именем - Архипа Ивановича Куинджи. Он первым прославил наш город и край в Российской империи и Европе. А.И. Куинджи по праву можно считать самым выдающимся мариупольцем. В данной виртуальной выставке, посвященной жизни и творчеству знаменитого мастера-живописца, отражены книги и газетные публикации из фондов ЦБ им. В.Г. Короленко.

1

Буров С. Д. Источники для изучения биографии А. И. Куинджи / С. Д. Буров // Мариупольский краеведческий сборник / ред. кол. : Р. П. Божко, С. Д. Буров, В. Н. Вереникин, Л. И. Кучугура, Е. В. Смирнова. – Мариуполь : Рената, 2010. – С. 63 - 64

2 Вальтер Г. М. Феномен Куинджи / Г. М. Вальтер // Мариуполь: история и перспективы : научно-практическая конференция : сборник трудов. Т. 1. – Мариуполь : ПГТУ, 2002. – С. 172-173

 

3

Деготь Е.  Архип Иванович  Куинджи (1841 - 1910) / Е. Деготь // Сто памятных дат : художественный календарь на 1991 год / сост. Н. А. Борисовская. – М. : Советский художник, 1990. – С. 29 - 32

 

 

4 

Коняхин  Г. П. А. И. Куинджи / Г. П. Коняхин. – М. : Искусство, 1966. – 104 с. : ил., портр.  

 

.

5 

Куинджи Архип Иванович // Выдающиеся мариупольцы, которые вошли в европейскую историю и современность. Выдающиеся европейцы, которые стали частью истории и современности Мариуполя : альбом / подготовил Д. Шульга. – [б. м.], [2008]. – С. 3 

 

6

Куинджи Архип Иванович // В. М. Скляренко. 100 знаменитых художников, XIX-XX вв. / В. М. Скляренко, Т. В. Иовлева, И. А. Рудычева. – Харьков : Фолио, 2004. – С. 198 - 202

 

7

Куинджи Архип Иванович // Шедевры русской живописи в музеях СССР : альбом / авт.-сост. Т. В. Ильина. – Ленинград : Аврора, 1989. – С. 152 - 155 

 

8

Куїнджі Архип Іванович // Художники Маріуполя = The artists of Mariupol : [альбом] / упоряд. С. О. Баранник. – Маріуполь, 2012. – С. 10-13 

 

9

Куинджи и его современники : живопись и графика середины XIX – начала XX веков / авт.-сост. Т. Ю. Були, Н. Е. Куренышева. – Мариуполь : Рената, 2011. – 60 с. : ил.

 

10

Неведомский М. П. А. И. Куинджи / М. П. Неведомский,  И. Е. Репин. – Ростов-на-Дону : Феникс,  1997. – 320 с. – След в истории

 

12

 Папуш И. А. Куинджи Архип Иванович / И. А. Папуш // Папуш И. А. Творческая деятельность греков Приазовья. Конец ХІХ – ХХ века : энцикл. справочник.  – Мариуполь, 2000. – С. 67

 

13

Проценко А. Д. Архип Куинджи : художественно-документальные очерки / А. Д. Проценко. – Мариуполь : Азовье, 2010. – 88 с.

14

Саенко Р. И. Новые материалы к биографии А. И. Куинджи / Р. И. Саенко // Саенко Р. И. «Мариуполь – мой любимый город…» : очерки по истории города и края. – Мариуполь : ММК имени Ильича, 2010. – С. 201 - 207

 

15

Яруцкий Л. Д. Архип Иванович Куинджи : Рассказы о художнике. Воспоминания современников. Художественная критика. Документы / Л. Д. Яруцкий. — Мариуполь : Кардинал, 1998. — 320 с. : ил.

 

16

 Яруцкий Л. Д. Свадебное путешествие. Последние дни Куинджи. И опять об Архипе Ивановиче / Л. Д. Яруцкий // Яруцкий Л. Д. Мариупольская старина: Рассказы краеведа.  – Мариуполь : Новый мир, 2008. – С. 109 - 117; 159 - 161; 327 - 329 

17

         Охапкина К. Повесть о Куинджи / К. Охапкина.  – М. : Советский писатель, 1953 . – 242 с.

 

 

18 Шутов В. В. Юность Куинджи : повесть / В. В. Шутов, С. В. Илюшин. – Донецк : Донбас, 1977. – 255 с : ил.

 

19 Шутов В. В. Свет Куинджи : роман / В. В. Шутов. – К. : Дніпро, 1990. – 464 с.

 

20 Новоселов Н. Н. Тайна света : поэма / Н. Н. Новоселов // Новоселов Н. Н. Высокий свет. – Донецк : Донбасс, 1988. – С. 53 - 66

 

І честь, і воля, і козацька доля

Розділ 1. Історія українського козацтва

1.1

Апанович О. М. Козацька енциклопедія для юнацтва : книга статей про історичне буття українського козацтва / О. М. Апанович ; упорядник О. Яремійчук ; наук. ред., авт. післямови Ю. Мицик. – К. : Веселка, 2009. – 719 с. : іл.

         Книжка видатного історика і письменниці О. М. Апанович (1919-2000) адресована найширшим читацьким колам, та насамперед допитливому юнацтву. Хоча статті в книжці розміщені за алфавітом, вона не є класичною академічною енциклопедією, оскільки не обтяжена довідковим апаратом. Залучення широкого спектра наукових джерел, всебічність охоплення історичної інформації поєднані з популярністю, художністю викладу, що значно полегшує сприйняття історичного матеріалу. 

1.2

Запорожці: до історії козацької культури / упорядник тексту І. Є. Кравченко. – К. : Мистецтво, 1993. – 400 с. : іл.

         У збірнику зібрано найрізноманітніші матеріали з питань історії запорозького козацтва, зокрема з питань культури козаків, які створили багато високохудожніх історичних дум і пісень, літописів, творів живопису і архітектури, козаків, котрих називають «лицарями Бароко».

 

1.3

Збірник Козацьких літописів. Густинський літопис, літопис Самійла Величка, літопис Грабянки. – К. : Дніпро, 2006. – 976 с. : іл.

         Цей збірник – унікальний корпус козацької історіографії. До нього входять: Густинський літопис – видатна пам'ятка української історичної прози першої половини XVII ст., що охоплює основні події всесвітньої історії, літописну історію Київської Русі, південно-руських князівств XII –XIV ст., Литовської Русі аж до історичних витоків козацтва; літопис Самійла Величка – наймонументальніший твір української історико-мемуарної прози XVII–XVIII ст. у двох томах. Перший том охоплює події 1648–1659 рр. на Україні. Другий продовжує опис подій і закінчується 1700 р.; закінчує збірник літопис Грабянки – розповідь про походи та битви козацькі XVI – XVIII ст.

1.4

Історія українського козацтва : нариси : у 2 т. / редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін. – К. : Києво-Могилянська академія, 2006. – Т. 1. – 800 с. : іл.

         До першого тому увійшли нариси, які охоплюють ґенезу та еволюцію козацтва, його цивілізаційну типологію, систему ціннісних орієнтацій та становлення політичної культури. Окрім того, розглянуто питання соціальної, військової, політичної та державотворчої діяльності українського козацтва від найдавніших часів до кінця XVIII століття.

 

1.5

Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників : монографія / Т. Каляндрук. – Львів : Піраміда, 2007. – 288 с. : іл.

         У книзі висвітлено малодосліджені сторінки української історії, міфології, культури, які по-новому розкривають сутність бойового духу та військового мистецтва українського народу через прадавні традиції військової бойової підготовки та вірування наших предків. Книга також містить унікальний ілюстративний матеріал, зібраний з найрізноманітніших давніх та сучасних джерел: ілюстрації до давніх видань, фрагменти фресок, графіті та рельєфних зображень, малюнки, світлини тощо.  

 

1.6.

Липа К. А. Військо Богдана Хмельницького / К. А. Липа , О. В. Руденко.  –  К. : Наш час, 2011. – 63 с. – (Українська мілітарна історія).

         Як виглядало військо Богдана Хмельницького? Чим були озброєні вояки, як одягнені, що їли і де відпочивали? Чим гралися козацькі діти і які плаття носили дружини козаків? Книга дає наочні відповіді на ці питання. За фотографіями доробку учасників військово-історичного руху та музейних експонатів читач має змогу уявити життя наших предків.

 

1.7

Наливайко Д. С. Козацька християнська республіка: Запорозька Січ у західноєвропейських історико-літературних пам’ятках / Д. С. Наливайко. – К. : Дніпро, 1992. – 495 с.

         Книжку присвячено героїчній історії козацької християнської республіки – Запорозької Січі, відображеній у західноєвропейських джерелах, історіографії та літературі XVI – XIX століть.

 

1.8

Сергійчук В. І. Іменем Війська Запорозького: Українське козацтво в міжнародних відносинах XVI-середини XVII століття / В. І. Сергійчук. – К. : Україна, 1991.  – 253 с.

         Науково-популярна книга присвячена історії Війська Запорозького періоду XVI- середини XVII століття. Автор змальовує воєнні походи українських козаків на суші й на морі, показує дипломатичні стосунки Війська Запорозького з сусідніми країнами. Особливе місце відводиться дипломатичній діяльності Б. Хмельницького.

 

1.9

Скальковський А. О. Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького / А. О. Скальковський. – Дніпропетровськ : Січ, 1994. – 678 с.

         В ґрунтовній праці відомого історика увага приділена походженню козацтва, формуванню Запорозького  низового війська, подано цікаві подробиці про його склад, управління, військову готовність, судочинство, церковний устрій, громадське й домашнє господарство, торгівлю, звичаї. Вміщено цікаві документи про воєнні походи запорожців, взаємини з сусідніми державами. Докладно висвітлено скасування Січі і долю козацтва після падіння Коша.

 

1.10

Чиженок Ю. А. Нариси про козацькі часи в Україні / Ю. А. Чиженок. – Запоріжжя : ЛІПС, 2002. –  318 с. : іл.

         Книга присвячена подіям української історії періоду ХІV–XVIII ст. Розглядає питання творення українського козацтва (січового і реєстрового), Січі і Гетьманщини; боротьбу козацтва і народу України з зовнішніми ворогами та їх боротьбу зо волю, права і привілеї в умовах шляхетсько-панської Речі Посполитої та царської Росії; причини занепаду козацької державності і самого козацтва в Україні в другій половині XVIII ст.

 

1.11

Чухліб Т. В.  Шлях до Полтави: Україна і Росія за доби гетьмана Мазепи / Т. В. Чухліб. – К. : Наш час, 2008. – 264 с. – (Невідома Україна).

         На основі вітчизняних і зарубіжних історіографічних здобутків, новознайдених документів і матеріалів автор висвітлює складні відносини між Українським гетьманатом і Московським царством в останні десятиліття XVII – на початку XVIII ст., тобто в добу правління І. Мазепи. Автор також описує участь козацької України у «загальноєвропейській» Великій Північній війні 1700 – 1721 рр. на першому її етапі, досліджує мотивацію переходу І. Мазепи з-під зверхності царя Петра І до протекторату шведського короля Карла XII Густава, міжнародні й військові аспекти Полтавської битви тощо, простежує діяльність наступника Мазепи – гетьмана Пилипа Орлика.

1.12

Шевчук В. О. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення ХVІ- ХVІІІ ст. : у 2 кн. Кн. 1. / В. О. Шевчук. – К. : Грамота, 2007. – 720 с. : іл.

         Книга сучасного українського історика та письменника – це виклад історії однієї з найвизначніших ідей українського державотворення, де автор прагне не лише дослідити ті чи інші явища, а перед усім їх осмислити. Вона містить величезний масив інформації про становлення, розвиток і руйнацію Козацької держави. Значну увагу приділено міжконфесійному становленню та стосункам українців, широко висвітлено діяльність політичних і військових діячів доби Козацької держави та пізніших часів. 

1.13

Шудря М. А. Січ-мати / М. А. Шудря. – К. :  Елібре, 2008. – 560 с.

         В книзі зібрано спогади про запорозьких козаків. У першій частині вміщені розповіді історично відомих і маловідомих українців ХVІІ-ХІХ століть про побут, звичаї й звитягу простих козаків та їхніх гетьманів. Друга частина містить розповіді іноземців про життя та битви козаків зі своїми ворогами. Третя частина містить легендарно-історичні оповідки про козаків та окремих їхніх видатних  ватажків, подає в авторському варіанті серію колоритних історичних епізодів. Четверта частина розповідає про українських гетьманів.

 

Розділ 2. Лицарі булави

2.1

Гончарук Т. Г. Дем’ян Многогрішний / Т. Г. Гончарук ; худож.-оформ. О. М. Артеменко. – К. : Прадес, 2012. – 120 с.

         Історикам досі невідомо, яким чином «мужицький син» Д. Многогрішний досяг такого стрімкого кар’єрного злету, що є унікальним випадком в історії українського гетьманства другої половини XVII – XVIII століть. Та як би там не було, але цей злет свідчив про неабиякі здібності вихідця з селянської сім’ї  гетьмана Сіверського Дем’яна  Гнатовича Многогрішного. Автор робить спробу на підставі опублікованих історичних джерел відтворити перед читачем непрості сторінки життя та діяльності Дем’яна Многогрішного і те історичне тло, на фоні якого сформувалася та торувала свої життєві шляхи ця непересічна і помітна в історії України особистість.

2.2

Журавльов Д. В. Усі гетьмани України / Д. В. Журавльов. – К. : Гетьман, 2012. – 508 с. : іл.

    У цій книжці здійснена спроба зібрати під однією обкладинкою біографічний матеріал про більш ніж 70 ватажків українського козацтва, котрі, згідно з джерелами чи історичною традицією, носили гетьманський титул чи претендували на нього.

 

2.3

Коляда І. А. Отаман Сірко / І. А. Коляда. – Харків : ПЕТ, 2012. – 128 с.

    Іван Сірко (1605 (1610) – 1680) – один з найвидатніших політичних діячів і полководців України. Своєю ініціативою, енергією і воєнною вдачею Сірко здобув на Запоріжжі небувалу шану. Вісім разів Запорозька Січ обирала його кошовим отаманом. Відчайдушно, із усім козацьким заповзяттям протистояв він татарсько-турецьким нападам, що загрожували геноцидом українському народові. Узявши участь у 55 битвах, Сірко майже завжди виходив із них переможцем, що й уславило його серед нащадків навіки.

 

2.4

Коляда І. А. Кирило Розумовський / І. А. Коляда, В. І. Милько. – К. : Укрвидавполіграфія, 2012. – 128 с.

    Кирило Розумовський пройшов карколомний шлях від пастуха до президента Імператорської Академії наук і мистецтв, отримав титул графа Російської імперії і став останнім гетьманом України-Гетьманщини (1750 – 1764). На жаль, реформаторська політика К. Розумовського, його прагнення розширити суверенітет Гетьманщини викликали невдоволення російського уряду та імператриці Катерини II, що врешті-решт і призвело до ліквідації інституту гетьманства на Лівобережній Україні.

2.5

Лунін С. І. Іван Самойлович / С. І. Лунін. – Харків : ПЕТ, 2013. – 128 с.

         Гетьман Іван Самойлович – значна постать в історії України, людина, яка протягом п’ятнадцяти років була володарем Лівобережжя і зупинилася за крок од відновлення держави Богдана Хмельницького. Його доля добре ілюструє характерні тенденції української історії тієї доби, а особистість, що сполучає в собі позитивні і негативні риси, дозволяє побачити в ньому типовий портрет українського політика XVII століття.

 

2.6

Реєнт O. П. Усi гетьмaни Укpaїни. Легенди, міфи, біографії / O. П. Реєнт, I. A. Кoлядa. – Харків : Фоліо, 2008. – 210 с.

         Українська Гетьманська держава за роки свого існування мала 17 гетьманів. Усі вони були носіями ідеї незалежної самостійної Української держави. Втіленню цієї ідеї в життя вони присвятили своє життя, поставивши за мету вибороти звільнення українського народу від панування чужинців. У цій книзі надається правдивий і об'єктивний життєпис найвищих військово-політичних керівників українського народу.

 

2.7

Сегеда С. П. Гетьманські могили / С. П. Сегеда. – К. : Наш час, 2009. – 440 с. –  (Невідома Україна).

         «Згадайте праведних гетьманів: Де їх могили?» – із сумом і гіркотою запитував себе та сучасників Тарас Шевченко на сторінках поеми «Гайдамаки». Справді – де? Чи збереглося місце  останнього  спочинку  славетного  гетьмана  Петра Конашевича-Сагайдачного?  Які таємниці  криються довкола поховання Богдана Хмельницького – очільника Національно-визвольної  війни  українського  народу  1648 – 1657  років?  Як сталося, що гетьман Петро Дорошенко був похований у далекому Підмосков’ї? Де упокоївся  Іван  Мазепа  і  чи  збереглася  його  могила?  Чому  життєвий  шлях останнього  кошового  отамана  Запорозької  Січі  Петра  Калнишевського завершився на похмурих Соловках? Це далеко не повний перелік запитань, відповіді на які читач знайде на сторінках нашої  книги.  Оповіді  про  місцезнаходження  та долю  поховань  визначних державних,  військових  і  культурних  діячів  ведуться  на  тлі  бурхливих  подій української історії.

2.8

Сорока Ю. В. Дмитро Байда-Вишневецький / Ю. В. Сорока. – К. : Золоті ворота, 2013. – 120 с.

         Дмитро Байда-Вишневецький – славетний козацький лицар, визначний полководець, який на початку 1550-х років заснував фортецю на острові Мала Хортиця на Дніпрі, згуртував навколо неї козаків і цим поклав початок Запорозькій Січі. Про його хоробрість і талант воїна складалися легенди. В українській народотворчості ці легенди перетворилися на широковідому думу про козака Байду, що уособлював і козацькі вольності, і войовничий дух, і нечуваний героїзм у боротьбі з ворогом.

2.9

Сушинський Б. І. Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців ХV – XIX століть : історичне есе у двох томах / Б. І. Сушинський. – 2-е вид., доп. – Одеса : ВМВ, 2004.

         «Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців ХV – XIX століть» – унікальне видання, в якому подаються історико-літературні есе про відомих, маловідомих, або й зовсім невідомих широкому загалу – всього 205 імен – військових діячів України, через долю яких пізнаємо мужню, трагічну і, водночас, славну пів тисячолітню історію нашої Вітчизни.

 

2.10

Сушинський Б. І. Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців ХV – XIX століть : історичне есе у двох томах / Б. І. Сушинський. – 2-е вид., доп. – Одеса : ВМВ, 2004.

         «Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців ХV – XIX століть» – унікальне видання, в якому подаються історико-літературні есе про відомих, маловідомих, або й зовсім невідомих широкому загалу – всього 205 імен – військових діячів України, через долю яких пізнаємо мужню, трагічну і, водночас, славну пів тисячолітню історію нашої Вітчизни.

 

РОЗДІЛ № 3  Героїчне козацтво в художній літературі

3.1

Котляревський І. П. Енеїда : поема ; Наталка Полтавка : п'єса / І. П. Котляревський ; передм., прим. О. Т. Гончар, післямова В. О. Шевчук. – К. : Веселка, 2000. – 327 c. : іл. –  (Шкільна бібліотека).

         Поема «Енеїда», написана в традиціях бурлеску і травестії, відтворює яскраві картини життя українського суспільства другої половини XVIII ст., розповідає про звитяги українського козацтва. 

 

3.2

Куліш П. Чорна рада : роман / П. Куліш. – К. : Київська правда, 2003. –

184 с.

         Перший історичний роман в українській літературі. Він відтворює історичні події, пов’язані зі складною політичною боротьбою за владу в нашій країні того періоду. Захоплюючий сюжет, яскраві колоритні образи, струнка композиція, драматичні ситуації, багатство мови – характерні ознаки цього твору.

 

3.3

Кулиняк Д. І. «Од Калниша вісті…» / Д. І. Кулиняк. – К. : Київська правда, 2004. – 344 с.

         Повість відомого українського письменника Данила Кулиняка "Од Калниша вісті... " – найповніше документальне дослідження, виразне публіцистично-художнє висвітлення 112-річного життєвого шляху Петра Калниша та складної епохи, на яку припала діяльність подвижника. На сторінках твору допитливий читач знайде чимало нових відповідей на багато болючих питань складного розвитку і становлення державництва України. 

 

3.4

Панч П. Й. Гомоніла Україна : роман / П. Й. Панч. – К. : Дніпро, 1991. – 523 с. –  (Бібліотека історичної прози).

         В історичному романі українського письменника відображені драматичні події – підготовка та початок національно-визвольної війни українського народу 1648 – 1654 рр.

 

3.5

Пахучий О. О. Юрась Хмельниченко : історичний роман / О. О. Пахучий. – К. : Український письменник, 1995. – 558 с.

         Складне політичне становище, в якому опинилася Україна після смерті Б. Хмельницького, потребувало як найтіснішої консолідації козацтва і всього суспільства навколо інститутів гетьманської влади. Проте тогочасна панівна верства – козацька старшина – в своїй переважній більшості не змогла подолати синдром плебейства, не зуміла піднятися над вузькостановими інтересами. Підбурювана агресивними сусідами, старшина поділилася на ворожі угрупування, які розпочали між собою тривалу боротьбу; не останню роль зіграв тут Юрій Хмельницький.

 

3.6

Старицький М. П. Руїна : історична проза /  М. П. Старицький ; упоряд., передм., перек. з рос., ком. та прим. О. В. Ковалевського. – Харків : Факт, 2008. –  624 с. 

         Михайло Старицький – український драматург, прозаїк, поет, перекладач, видатний театральний діяч. Цю книгу склали роман "Руїна" у перекладі О. Ковалевського та повісті "Заклятий скарб" і "Облога Буші", свого часу перекладені автором.

 

3.7

Сушинский Б. И. Рыцари кардинала : цикл исторических авантюр, романов / Б. И. Сушинский. – Донецк : ЕАИ-Пресс, 1994.

         В основе романа – одна из малоизученных страниц истории украинского казачества. Главные герои произведения – Иван Сирко, Богдан Хмельницкий, а также кардинал Мазарини, принц Конде, графиня-заговорщица Диана де Ляфер и … легендарный и любимый читателями Д`артаньян.

 

3.8

Старовинні українські легенди / уклад. Т. С. Жабська ; худож. С. В. Овчаренко. – Харків : Ранок, 2006. – 80 с. : іл.

Видання дає змогу ознайомитися з легендами та переказами різних етнографічних регіонів України, відчути неповторні народні інтонації, живу розмовну мову, глибинні моральні та естетичні почуття, а також іскрометний гумор українського народу.

 

3.10

Українські думи / упоряд. О. К. Артеменко. – К. : Техніка, 2011. – 160 с. : іл.

До книжки ввійшли найвідоміші народні думи – неоціненні пам'ятки духовної скарбниці українського народу, в яких відображено силу народу, його любов до Батьківщини, досвід, розум, поетичну геніальність, високу моральність. У "живих літописах", що посідають видатне місце у світовій народній поезії, змальовано героїчні й драматичні події і явища суспільного життя відповідно до тих конкретно-історичних умов, в яких жив її творець – народ. Зокрема, героями цих дум є козак Голота, Самійло Кішка, Маруся Богуславка, Олексій Попович, Іван Богуславець, Іван Богун, Богдан Хмельницький та інші гідні сини і доньки українського народу.

Ефим Харабат: человек, который не умел жить для себя

«…«Я счастлив, что своим трудом могу отдавать людям то, что так щедро получаю от них. Пусть сделанное мною будет полезным для души и сердца живущих сегодня. Большего оправдания своей жизни я бы не хотел…»

Е. Харабет

В июле 2014 года нашему выдающемуся земляку Е.В. Харабету исполнилось бы 85 лет. Его имя вписано навечно в историю Мариуполя. Ефим Викторович – автор более пятисот произведений медальерного искусства и скульптур малых форм, которые всегда будут жить и восхищать многие поколения. В данной виртуальной выставке отражены книги и газетно-журнальные публикации из фондов ЦБ им. В.Г. Короленко.

1

Выдающиеся мариупольцы, которые вошли в европейскую историю и современность. Выдающиеся европейцы, которые стали частью истории и современности Мариуполя : альбом / подготовил Д. Шульга. – [б. м.],[2008]. – С. 8

 

 

2

 

 Жизнеописание заслуженных греков Украины : (информационно-справочный материал) 1778-2008 г.г. / ред. и сост. Н. С. Коссе. – Мариуполь, 2009. – С. 524-527

 

 

3

 

Меотис-Данченко Г. Е.В. Харабету // Мариуполь в созвездии Лиры-3 : сборник стихов и прозы / сост.- ред. Н. Г. Харакоз. – Мариуполь, 2006. – С. 112

 

 

4

Сухоруков В. В гостях у Светланы Отченашенко, заслуженной артистки Украины / В. Сухоруков //«Приазовский рабочий» в гостях у… / под ред. Н. Н. Токарского. – Мариуполь, 2008. – Т.1. – С. 43-47

 

 

5

Харабет Ефим Викторович – заслуженный деятель искусств… // Папуш И. А. Творческая деятельность греков Приазовья. Конец ХІХ – ХХ века :  энцикл. справочник. – Мариуполь, 2000. – С. 123

 

6

Харабет Е. В. // Энциклопедия советских греков / сост. и общ. ред. Ф. Х. Кессиди. – М., 1994. – С. 198-200

 

7

Художники  Маріуполя = The artis  ts of Mariupol : [альбом] / упоряд. С. О. Баранник. – Маріуполь, 2012. – С. 236-239

 

8

Художники Донеччины. – Донецк, 2008. – С. 400-401

Музейний простір України

"Музей повинен бути оселею муз, повинен одночасно

бути і школою, і храмом, священним місцем,

куди повинно стікатися все для вивчення

прекрасного і для поклоніння красі, щоб потім

і в житті розуміти і любити красу”.

Б. Ханенко

Україна — країна музеїв. Національній історико-культурній спадщині нашої держави можуть позаздрити чимало країн світу, і навіть серед країн Європи Україна включена у першу десятку за кількістю й багатством музейних збірок. Віртуальна книжкова виставка „Музейний простір України ” репрезентує художні альбоми з інформацією щодо культурних цінностей колекцій музеїв. Запрошуємо до подорожі.

1 Національний художній музей України : альбом [Текст українською і англійською мовами] / керівник проекту, автор концепції А. Мельник, науковий керівник та упоряд. О. Лагутенко. - К. : Артанія Нова, 2003. - 416 с. : іл.

Національний художній музей України заснований українською інтелігенцією наприкінці XIX ст. як перший загальнодоступний Міський музей старожитностей і мистецтв. Будівлю музею збудовано за проектом московського архітектора Петра Бойцова в неокласичному стилі. Керував роботами відомий київський зодчий Владислав Городецький. Скульптурне оформлення фасаду виконано майстернею Еліо Саля. Будинок одразу ж став окрасою міста і здобув неофіційну назву “будинок з левами”. У серпні 1899 р. було влаштовано першу виставку, приурочену до ХI Всеросійського археологічного з'їзду. Офіційне відкриття й освячення закладу, що отримав назву Київський художньо-промисловий і науковий музей імені государя імператора Миколи Олександровича, відбулось 30 грудня 1904 р. У 1919 р. після націоналізації музей отримав назву 1-го Державного, у 1924 – Всеукраїнського історичного імені Тараса Шевченко, у 1936 - Державного українського, у 1939 - Державного музею українського мистецтва. Протягом німецької окупації Києва в 1942 р. музей був об'єднаний з колекцією російського мистецтва під загальною назвою Державний музей східноєвропейського мистецтва, в 1944 р. попередній статус музею було поновлено.

 В перейменуванні музею відобразились складні процеси життя держави в певні етапи становлення вітчизняної музейної справи. Зокрема, по назвам можна простежити, як змінювався профіль колекції, і як окремі частини початкової колекції відходили, щоб стати основою для народження інших музеїв Києва. Остання назва – Національний художній музей України – з'явилась у 1994 р. за часів незалежності української держави, показала найвищий статус музею як провідної колекції вітчизняного мистецтва, яка й досі залишається духовною скарбницею нашої держави.

2 Музей російського мистецтва в Києві : альбом [ Текст українською, російською і англійською мовами] / авт.-упоряд. О. Т. Кнюх. - К. : Мистецтво, 1979. - 214с. : іл.

Музей російського мистецтва в Києві було відкрито в 1922 р., його перша назва – Київська картинна галерея. Основою фонду музею стала колекція родини Терещенків, члени якої були великими промисловцями, меценатами та благодійниками. Колекція, що складається з понад 12 тисяч творів мистецтва, відрізняється їх високим художнім рівнем. Основна колекція музею складається з предметів давньоруського іконопису (найцінніші експонати - ікона XIII ст. "Борис та Гліб" й стародавня ікона "Чудо Георгія о зміє"), портретного мистецтва, живопису XIX ст., представленого роботами Шишкіна, Рєпіна, Ге, Крамського, Верещагіна.

 Вагому частину колекції складають роботи передвижників, є предмети мистецтва в стилі модерн і символізм. Також в досить повному обсязі у колекції представлено роботи мистецьких об'єднань початку XX ст., серед яких "Світ мистецтв", "Союз російських художників". Серед робіт радянських художників є творіння Б. Йогансона, С. Герасимова, Ю. Піменова, А. Пластова, Н. Ромадіна, В. Попкова, М. Андронова, П. Оссовського, Д. Жилінського, Н. Єришева, Н. Нестерової, В. Калініна та ін.

3 Киевский музей русского искусства : фотопутеводитель / авт.-сост. Л. А. Пелькина. - К. : Мистецтво, 1986. - 159 с. : ил.

В собрании известной художественной сокровищницы имеются выдающиеся произведения живописи и скульптуры. Здесь широко представлена портретная живопись В. Боровиковского, Д. Левицкого, прекрасные картины К. Брюллова, В. Маковского, И. Крамского, И. Репина, пейзажи И. Шишкина, Ф. Васильева, А. Куинджи. Раздел русского советского искусства представлен такими художниками, как Б. Иогансон, А. Дейнека, П. Кончаловский, Ю. Пименов, В. Стожаров и др.

4 Киевский музей западного и восточного искусства : фотопутеводитель / общ. ред. Е. Н. Рославец. - К. : Мистецтво, 1986. - 159 с. : ил.

 Путеводитель знакомит с лучшими произведениями зарубежного искусства, представленными десятками стран. Среди экспонатов — произведения живописи, скульптуры, мягкой пластики, декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены произведения таких мастеров, как Донателло, Джентиле Беллини, Джованни Беллини, Питер-Пауль Рубенс, Ван Дейк, Веласкес и др.

5 Музей західного та східного мистецтва в Києві : альбом / авт.-упоряд. Л. Ю. Бабенцова. - К. : Мистецтво, 1983. - 311 с. : іл.

Київський музей західного та східного мистецтва (Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків) - найвизначніша збірка зарубіжного мистецтва в Україні. В підмурках музею – приватна збірка родини Ханенків і колекція, що зібрав вчений-хімік Василь Щавинський (1868–1924). В альбомі вміщено близько 150 репродукцій кращих творів музею. Це експонати відділів античного, західноєвропейського та східного мистецтва: твори Стародавнього Єгипту, Стародавньої Греції, Візантії, Італії XIV – XIX ст., Франції XV – XIX ст., Китаю, Японії, Ірану, Середньої Азії. Серед перлин зібрання - “Портрет інфанти Маргарити” Д. Веласкеса, картини Ф. Сурбарана, Дж. Белліні, П. Рубенса, Ф. Гальса, Ж.Л. Давіда та ін.

6 Національний музей історії України : альбом : у 2 т. / авт. ст. Н. Г. Ковтанюк, Л. В. Строкова, фотозйомка Д. В. Клочка. - К. : Мистецтво, 2011.

Т. 1. - 320 с. : іл.

 Перший том двотомного видання знайомить з історією формування колекцій, рідкісними археологічними предметами, значна частина яких має світове значення, та унікальними пам'ятками золотарського мистецтва Національного музею історії України та його філії — Музею історичних коштовностей України. Серед них — відомі артефакти: золота пектораль (середина IV ст. до н.е.), златник Володимира Великого та ін.

7 Національний музей історії України : альбом : у 2 т. / Н. Г. Ковтанюк, О. В. Іванова, З. О. Зразюк та ін., фотозйомка Д. В. Клочка. - К. : Мистецтво, 2012.

 

Т. 2. - 336 с. : іл.

 

До другого тому двотомного видання ввійшли унікальні твори образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, рукописні документи, стародруки, нумізматика та зброя зі збірки Національного музею історії України та його філії — Музею історичних коштовностей України. Ці рідкісні пам'ятки репрезентують матеріальну культуру України та ін. країн.

8 Музей історичних коштовностей України : альбом [Укр., англ. мовами] / Л. С. Клочко, О. П. Підвисоцька, О. В. Старченко та ін. - К. : Мистецтво, 2004. - 464 с. : іл.

Альбом широко висвітлює наукову та естетичну цінність унікальної колекції Музею історичних коштовностей України — філіалу Національного музею історії України. Експонати музею, відображуючи історію ювелірного та декоративно-ужиткового мистецтва від скіфо-сарматської доби до наших часів, є невичерпним джерелом пізнання світогляду, суспільних відносин, матеріальної та духовної культури племен і народів, які населяли землі сучасної України впродовж багатьох тисячоліть.

9 Белічко Ю. В. Палітра століть. Вибрані твори живопису з музеїв України / Ю. В. Белічко, А. О. Ізотов. – Одеса : Маяк, 2010. – 200 с. : іл.

Альбом побудовано на матеріалах колекцій музеїв України. Видання містить твори українського живопису ХІІ-ХХ ст., різноманітних за стилем і технікою. Автори альбому — Юрій Белічко і Анатолій Ізотов – ставили своєю метою найбільш повне розкриття всієї глибини кожного окремого твору й водночас зображення неповторного різноманіття українського живопису взагалі.

10 Музей українського народного декоративного мистецтва : альбом / під ред. Л. С. Білоуса. – К. : Мистецтво, 2009. – 352 с. : іл.

В альбомі представлено всі види народного декоративного мистецтва різних регіонів України – килимарство, ткацтво, вишивку, кераміку, вибійку, скло, фарфор, фаянс, народний іконопис та ін., що становить понад 77 тисяч творів ХV – початку ХХІ ст. з колекції музею. Серед раритетів — дерев'яний різьблений хрест у срібній оправі 1576 р., глиняні кахлі ХV — XVIII ст., козацькі люльки та пороховниці XVIII – XIX ст. Репрезентовано також творчість Катерини Білокур і Марії Примаченко.

11 Гудченко З.С. Музеї народної архітектури України / З. С. Гудченко. − К. : Будівельник, 1981. − 120 с. : іл. − Бібліогр. : с. 117.

У книзі детально розглядаються музеї-скансени Києва, Львова, Переяслава-Хмельницького, Ужгорода і локальні музеї у сільській місцевості Закарпаття. Охарактеризовані особливості народного будівництва різних історико-етнографічних територій України. Висвітлюються специфіка музеїв просто неба, структура організації, особливості сприйняття пам’яток у природному оточенні тощо.

12 Рус­ская и украинская живопись XVIII— начала XX века : каталог собрания / автор-составитель Т. М. Панова. — Донецк : «Фирма Кардинал», 2003. - 176 с. : ил. - (Донецкий областной художественный музей).

 Каталог представляет коллекцию русской и украинской живописи XVIII-начала XX века, в составе которой произведения таких выдающихся мастеров как Айвазовский, Шишкин, Поленов, Левченко, Светославский, Серов, Суриков, Серебрякова, а также проясняет некоторые имена ушедших в тень или забытых художников. Издание научного каталога в форме альбома (в нем свыше 160 иллюстраций), осуществляемое музеем, позволяет расширить представление о коллекции. Донецкий областной художественный музей – неотъемлемая составляющая культурного потенциала Донбасса.

13 Дніпропетровський художній музей : альбом [Текст українською, російською і англійською мовами] / авт.-упоряд. В. А. Демидова.- К. : Мистецтво, 1981. - 77 с. : іл.

Альбом знайомить з одним із найстарших музеїв на Україні. Відкриття Катеринославської картинної галереї навесні 1914 р. було присвячено 100-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. Музей відкривався експозицією, де було 64 картини. Зараз у фондах — майже 9 тисяч експонатів. В музеї представлено колекцію російського і українського мистецтва XVII-XVIII  ст. (ікони, парсуна, нар. картина, портрет), XIX-ХХ ст. Серед експонатів – твори В. Боровиковського, С. Васильківського, М. Пимоненка, І. Рєпіна, В. Сєрова, І. Левітана, К. Коровіна, О. Мурашка, Д. Бурлюка та ін.

 Перлиною музейної збірки є твори місцевого художника-символіста Михайла Сапожникова, якому присвячена окрема зала музею. Колекція знаного петриківського декоративного розпису налічує понад 1,5 тис. одиниць і репрезентує майстрів усіх поколінь, починаючи з уславленої Т. Пати.

14 Львівська картинна галерея : альбом [Текст українською, російською і англійською мовами] / авт.-упоряд. О. Ріпко, В. Овсійчук. - К. : Мистецтво, 1982. - 232 с. : іл.

 Львівська картинна галерея – один з найкращих музеїв нашої країни площею понад 15 тисяч кв.м. Колекцію галереї складають живопис, скульптура, графіка, декоративно- прикладне мистецтво вітчизняних, радянських та зарубіжних майстрів XIV-XX ст. Складається Львівська галерея з багатьох відділів, а саме: мистецтво Італії, мистецтво Іспанії, мистецтво Нідерландів та Фландрії, мистецтво Голландії, мистецтво Німеччини, мистецтво Австрії, мистецтво Польщі, мистецтво Франції, мистецтво Угорщини та Чехії, мистецтво країн Далекого Сходу, мистецтво Російської Імперії, декоративно-прикладне мистецтво. В альбомі репродуковані кращі твори живопису з колекції галереї.

15 Одеський художній музей : альбом [Текст укр., рос. та англ. мовами] / авт.-упоряд. Я. А. Галкер. - К. : Мистецтво, 1986. - 160 с. : іл.

 В альбомі представлено репродукції кращих творів із збірок музею: дореволюційного російського, українського, а також радянського мистецтва. Серед них — роботи Д. Левицького, В. Боровиковського, А. Куїнджі, В. Сєрова, І. Айвазовського, С. Васильківського, К. Костанди. Радянське мистецтво репрезентують полотна та графічні аркуші М. Жука, Т. Яблонської, М. Божія, К. Ломикіна та ін. Вступна стаття знайомить з історією створення музею.

16 Одеській музей західного та східного мистецтва : альбом [Текст укр., рос. та англ. мовами] / упоряд. Н. Г. Луцкевич, О. А. Соколов, О. М. Шелестова. - К. : Мистецтво, 1988. - 272 с. : іл.

Музей засновано в 1923 р. на базі приватних колекцій. Будинок музею є пам'яткою архітектури середини XIX ст. Це палац, зведений у 1856-1858 роках за проектом архітектора Л. Оттона. У двадцяти трьох залах розміщено експозицію трьох відділів: античного, західноєвропейського та східного. Зібрання відзначається високим художнім рівнем завдяки наявності цілого ряду блискучих творів видатних майстрів.

17 Полтавський художній музей : альбом [Текст українською, російською і англійською мовами] / авт.-упоряд. К. Г. Скалацький. - К. : Мистецтво, 1982. - 151 с. : іл.

 Зібрання Полтавського художнього музею досить різноманітне: крім творів вітчизняного і зарубіжного образотворчого мистецтва, воно має численну етнографічну колекцію. Вступна стаття знайомить з історією створення музею, характеризує окремі твори. Альбом містить понад сто кольорових та чорно-білих репродукцій кращих творів із зібрання музею. Це полотна І. Рєпіна, М. Ярошенка, Т. Яблонської, К. Білокур та ін.

18 Кубеев М. Н. Сто великих музеев мира : научно-популярное издание / М. Н. Кубеев. - М. : Вече, 2011. - 256 с. : ил. - (Иллюстрированная коллекция)

В книге представлены наиболее знаменитые музеи, хранители мировых художественных сокровищ. Это Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге и Галерея Старых мастеров в Дрездене, Третьяковская галерея в Москве и Метрополитен в Нью-Йорке, Британский музей в Лондоне и Лувр в Париже и многие другие. Среди естественно-научных музеев — Пейджмьюзеум в Лос-Анджелесе, Музей Мирового океана в Калининграде, Музей естественной истории в Канаде. Читатель познакомится с музеями техники и вооружения, с необычными музеями, чьи экспозиции вызывают не только интерес, но и улыбку. В книге свыше 600 иллюстраций.

Степанова О. Є. В музеях світу / О. Є. Степанова. - К. : Артанія Нова, 2004. - 72 с. : іл. - (Мандруємо світом образів)

Ця книга – подорож у світ художніх образів. Вас чекають найкращі музеї світу і України, їхня історія, багатющі скарби. Звернено увагу на ті музеї, де живуть образотворчі мистецтва: живопис і графіка, скульптура й архітектура. Ця книга може стати першим провідником у чарівний світ мистецтва, і викликати бажання пізнавати його далі й далі. Адже світ образотворчого мистецтва — невичерпний, й цікавого вистачить на все життя.

Поради бувалого городника

ЦБ ім. В. Г. Короленка пропонує науково-популярні, виробничо-практичні, довідкові видання з квітникарства, садівництва, городництва, ландшафтного дизайну. Дані книги містять корисні поради та рекомендації досвідчених і провідних фахівців. Професійні поради дозволять вам створити воістину прекрасний сад своєї мрії.

1 Бауэр У. Мой цветущий сад. Простые методы создания клумб, не требующих особого ухода / У. Бауэр. – Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2014. – 160 с. : ил.

Создать цветник, который будет радовать вас, но при этом не потребует постоянного ухода, – реально! Справочник расскажет, как выбрать растения, идеально подходящие для ваших условий, сочетать их по цвету, высоте, времени цветения. Приведенные наглядные схемы помогут разбить прекрасные клумбы. В книге содержится более 300 иллюстраций, которые облегчат вам выбор растений. Узнайте, как выращивать самые красивые клубневые и луковичные цветы, вьющиеся растения, неприхотливые травянистые многолетники, однолетники и др.

2

Буров В. В. Сад и огород для самых умных / В. В. Буров. – изд. 5-е, стер. – Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 318 с.  – (Библиотека агронома Буровой).

Вы владелец дачного участка, уже начали его освоение и испытываете массу затруднений по поводу выращивания многих культур. Настоящее практическое пособие поможет вам стать мастером в садово-огородном деле, познать все его хитрости и премудрости, приобрести определенные навыки в агротехнике выращивания и проведении защитных мероприятий. Ответы опытного садовода даются в краткой форме. Кроме того, попутно вы узнаете о целебных свойствах некоторых культур и популярных рецептах, используемых садоводами-любителями.

3

Виноградарство от А до Я: секреты богатого урожая. Сорта. Выращивание. Уход. Разведение. Переработка / сост. Ю. Д. Бойчук. – Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2012. – 352 с. : ил.

В этой книге подробно описан процесс выращивания самых популярных сортов винограда: посадка, прививка, размножение, уход за молодыми, плодоносящими кустами и омолаживание старых, защита от вредителей и болезней. Кроме того, вам откроются секреты изготовления вина в домашних условиях. А календарь виноградаря и ключ-подсказка для определения распространенных заболеваний винограда по внешнему виду растения послужит вам отличным подспорьем.

4

Ганичкина О. А. Золотые шесть соток / О. А. Ганичкина, А. В. Ганичкин. – М. : Эксмо, 2013. – 512 с.

Новая книга Октябрины и Александра Ганичкиных – ведущих специалистов в области сельского хозяйства – посвящена тому, как регулярно получать богатый урожай даже с небольшого участка. Секрет успеха – в правильно организованных посадках и оптимальном наборе культур. Читатель познакомится не только со всеми тонкостями агротехники овощных, плодовых и зеленых культур, но и с рекомендуемыми схемами посадок, которые позволят минимизировать затраты времени, денег и, конечно, сил. В книге подробно описан весь комплекс работ на приусадебном участке, методы обогащения и улучшения почв. Большое внимание уделено вопросам защиты посадок от вредителей и болезней, подробно описаны самые эффективные современные удобрения.

5

Горбов А. Виноградарство / А. Горбов. – Донецк : Донеччина, 2010. – 192 с. : ил.

Эта книга – обобщение опыта известных виноградарей и всех эффективных методов выращивания винограда. В ней даны рекомендации по планированию и закладке участка, совместимости винограда с различными растениями, выращиванию посадочного материала, посадке, формированию, обрезке, замене сортового состава прививками, корневым и внекорневым подкормкам и многое другое. Применение изложенного материала на практике поможет читателю получить высокие урожаи.

6

Давыдов В. Д. Огород круглый год / В. Д. Давыдов. – Донецк : [б. и.], 2006. – 300 с. : ил. – (Библиотечка газеты «Хозяин»).

Книга содержит большой информационный материал. Ведь работы с овощными культурами проводятся в течение всего года. Уже в начале января начинается пора выращивания рассады ранней капусты, и рассадный период длится до середины апреля. Лето – время интенсивного ухода за огородом и радостная пора уборки урожая. Осенью собирают и закладывают на зимнее хранение корнеплоды. В это же время вносят органические удобрения и проводят перекопку или перепашку почвы – основную ее обработку. И даже в мертвый сезон ноября-декабря неутомимые огородники не расстаются со своими зелеными друзьями: выгоняют из луковиц, корнеплодов, корневищ витаминную зелень.

7

Дивный сад без лишних хлопот. Практические советы по созданию сада вашей мечты / гл. ред. К. Батлер ; пер. с англ. М. :  Ридерз Дайджест, 2010.  - 320 с. : ил.

 Эта книга научит заниматься садоводством, получая максимум удовольствия. Она позволит создать сад своей мечты, подскажет, как добиться всего, чего хочется, самым быстрым и экономным способом, но не в ущерб результату. Она объяснит, без чего никак не обойтись, если создаешь сад всерьез и надолго, какие растения выбрать, какими материалами и инструментами лучше пользоваться, когда самое подходящее время для тех или иных работ.

8

Князева Д. Большая энциклопедия вашего сада и огорода / Д. Князева, Т. Князева. – М. : Эксмо, 2010. – 384 с.

Книга отвечает  на  наиболее распространенные и интересные вопросы садоводов. Цветы в саду. Ландшафтные (декоративные) сады. Полезные сады. Овощи. Комнатное садоводство. Работы в саду.

9

Курдюмов Н. И. Умная  Теплица / Н. И. Курдюмов. К. Г. Малышевский.  – Ростов н/Д : Владис ; М. : РИПОЛ Классик, 2012. – 192 с. : ил.

Эта книга о том, как сделать урожайную и беспроблемную тепличку. Умная теплица очень проста. Без всякой электроники она самостоятельно выращивает овощи, в любую погоду создавая им оптимальные условия, а хозяева в это время могут заниматься своими делами. 

10

Курдюмов Н. И. Умный сад в подробностях / Н. И. Курдюмов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д : Владис ; М. : РИПОЛ Классик, 2012. – 288 с. : ил.

Н. И. Курдюмов – практикующий садовый мастер, ученый-агроном.  Эта книга, о том, как устроить удобный, урожайный и красивый сад, в котором отдых и удовольствие – главные занятия, а рутинный труд и борьба – незначительная добавка. Материал для книги – опыт самого автора, продуктивные методы зарубежных садоводов и забытые наработки старых мастеров садоводства.

11

Обрезка садовых растений. Понятный самоучитель в иллюстрациях. – М. : Астрель, 2013. – 112 с. : ил. 

В этом иллюстрированном руководстве вы найдёте сведения, которые помогут вам без предварительной подготовки провести обрезку деревьев и кустарников. Вы узнаете всё об основных видах обрезки и различных системах формирования кроны.

12

Халилов Ф. Х. Плодовый сад от А до Я / Ф. Х. Халилов. – М. : Эксмо, 2012. – 288 с. : ил. – (Дачный помощник).

Эта книга - практическое пособие для садовода-любителя. Автор – выпускник Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева, кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный работник сельского хозяйства, – всю свою жизнь живет в сельской местности, занимается садоводством и огородничеством, испытанием новых и популяризацией перспективных сортов. Книга написана на основе многолетнего практического опыта. Вы узнаете, как правильно распланировать сад, подобрать культуры и ухаживать за ними так, чтобы всегда получать высокие урожаи. Большое внимание уделено полезным, но малораспространенным в садах средней полосы культурам. В помощь читателям приведен календарь садовых работ.

13

Шиканян Т. Д. Современный дизайн дачного участка / Т. Д. Шиканян. – М. : Эксмо, 2012. – 208 с. : ил. – (Энциклопедии  цветовода и дачника).

В этой книге, написанной профессиональным ландшафтным дизайнером Т. Шиканян, представлены многочисленные варианты оригинальных садовых сооружений, которые каждый может создать самостоятельно, проекты двенадцати наиболее востребованных видов малых архитектурных форм – беседок, скамеек, барбекю, детских площадок и других. Читатель сможет не только найти подходящее решение для своего сада, но и получит полное представление о технологии его создания, необходимых материалах, а также о том, как вписать каждый элемент в концепцию конкретного сада.

14

Шиканян Т. Д. Мой прекрасный сад. Полное руководство по ландшафтному дизайну для начинающих от профессионала / Т. Д. Шиканян. – М. : Эксмо, 2013. – 208 с. : ил. – (Энциклопедии  цветовода и дачника).

Сад должен отвечать потребностям вашей семьи и стать отражением вашей индивидуальности, радовать глаз и душу и быть комфортным для жизни. Не бойтесь отступить от общепринятых тенденций! Делайте сад для себя и своей семьи именно таким, как вам хочется, прислушиваясь к советам специалистов и не забывая о требованиях растений. Ландшафтный дизайнер Татьяна Шиканян в своей книге поможет вам воплотить в жизнь все ваши самые смелые мечтания!

15

Хессайон Д. Г. Все о комнатных растениях /  Д. Г. Хессайон ; перевод с англ. О. И. Романова. – М. : Кладезь-Бук, 2003. – 256 с. : ил.

 В книге приведены описания более 200 видов растений, вошедших в комнатную культуру за последнее десятилетие. Отдельные статьи посвящены культуре бонсай, бромелиевых, пряно-ароматических растений, орхидей. Подробно рассказывается о способах использования растений в дизайне интерьера. Даются рекомендации по созданию комнатного садика и заселению растениями водоема. Приводятся советы по уходу за растениями и защите их от вредителей и болезней.

16

Удивительные растения : иллюстрированная энциклопедия / сост. В. В. Борзова. – Харьков : Чайка, 2012. – 64 с. : ил. – (Хочу все знать).

Нас окружают самые разнообразные растения: привычные и причудливые, яркие и практически незаметные, гигантские и микроскопические, полезные и опасные. А знаете ли вы, что горошины черного перца ценились на вес золота и иногда заменяли деньги, а роскошные магнолии, украшающие парки теплых южных стран, существовали уже около 100 миллионов лет назад? Об этом и многом другом рассказывает наша энциклопедия.

Мудрі поради природи

З давніх часів люди користувалися дарами природи, передаючи знання від покоління до покоління. Природа дарує людині цілющі рослини, які не лише лікують різноманітні захворювання, але й попереджають їх виникнення. Ефективність і безпечність траволікування доведено багаторічною цілительською практикою.

Головна мета книжкової виставки наблизити людину до природи, змусити прислухатися до її мудрих порад.

Практичні рекомендації і народні засоби по багатьом захворюванням, що містяться на сторінках книг народної медицини, допоможуть поліпшити ваше фізичне і психічне здоров'я, виявити і використовувати закладені в вас природні сили. Але пам'ятайте, що при серйозних захворюваннях у першу чергу вам потрібно звернутися до досвідченого лікаря, який допоможе вам вибрати правильне лікування, включаючи і «нетрадиційну» медицину.

Мудрість народної медицини

«Для того щоб жити - людині потрібно сонце,

свобода і маленька квітка...»

Г. Х. Андерсен

1.1 Енциклопедія народної медицини : в 3 т. / уклад. і відп. ред. О. Михайлевський. – вид. 2-ге, допов. і перероб. – Бережани : Медицина, 2008.

 

Т.1. Описи захворювань, рецепти. – 2008. – 1284 с.

Енциклопедія є першим в Україні виданням, в якому одночасно з подачею в алфавітному порядку описів найбільш поширених захворювань подаються рекомендації щодо застосування лікарських рослин та зборів з

1.2 Енциклопедія народної медицини : в 3 т. / уклад. і відп. редактор О. Михайлевський. – Бережани : Медицина, 2008.

 

Т. 2. Характеристика лікарських рослин та їх застосування. – 2008. –1172 с.

У книзі подана загальна медична та хоролого-ресурсна характеристика 2221 виду судинних рослин України, сировина з яких використовується чи може бути використана для цілей народної медицини. Характеристика кожного виду наведена за єдиною схемою: українська, російська та латинська назва виду, інформація про вміст біологічно активних сполук, їх дію, сировину, застосування. Поширення кожного виду наведене відповідно до ботаніко-географічного районування України.

1.3 Золота енциклопедія народної медицини / уклад. С. А. Мірошниченко. – Донецк : БАО, 2008. – 704 с.

Народна медицина розвивається багато століть, вбираючи в себе досвід поколінь. Двадцять перше століття змінило образ народного цілителя – тепер він знає не тільки старовинні способи лікування, але й успішно користується сучасними методами діагностики, найновішими науковими розробками. До книжки ввійшли рецепти, розроблені провідними вітчизняними та зарубіжними фахівцями з народної медицини. Висока ефективність і безпечність у застосуванні — основні принципи, на яких засновано актуальні системи оздоровлення, загального очищення організму. Завдяки досвіду, накопиченому багатьма поколіннями цілителів, тисячі й тисячі хворих сьогодні отримують доступну та сучасну допомогу.

1.4 Картух В. В. Ліки навколо нас / В. В. Картух. – 4-те вид. – К. : Здоров'я, 2001. – 232 с. : іл.

У книжці автор розповідає про найпоширеніші у медичній практиці лікарські рослини, дає ботанічний опис кожного виду, вказує райони та місця, де вони ростуть, рекомендує способи обробки, зберігання та застосування їх. Окремий розділ присвячено ролі рослинних речовин у лікувальному харчуванні. Наприкінці книги подано календар збирання лікарських рослин. Для практичних лікарів, збирачів лікарських рослин.

1.5 Лазебний О. Травник. Ілюстрована енциклопедія здоров’я та довголіття / О. Лазебний ; уклад. О. В. Зав'язкін. – Донецьк : БАО, 2012. – 160 с. : іл.

Природа дарує людині цілющі рослини, які не лише лікують різноманітні захворювання, але й попереджають їх виникнення. Ефективність і безпечність траволікування доведено багаторічною цілительською практикою. У цьому ілюстрованому виданні представлено популярні лікарські рослини, розказано про їх використання в народній медицині. Кольорові фотографії та ексклюзивний дизайн зроблять книжку найкращим подарунком для вас і ваших близьких.

1.6 Приходько С. Н. Знахарь в доме : цветы, которые лечат / С. Н. Приходько, М. В. Михайловская. – М. : Русская книга, 1995. – 280 с. : ил. – (Хозяин и хозяйка)

В книге представлено свыше ста видов растений-целителей. Даются апробированные рецепты настоев, отваров, растирок, порошков, мазей, компрессов, лечебных чаев и ванн. В приложениях читатель узнает основной химический состав растений, какие из них для чего предназначены, время и правила заготовок, сможет воспользоваться советами по созданию собственного декоративного «лечебного сада».

1.7 Товстуха Є. С. Лікувальна мудрість українців / Є. С. Товстуха. – К. : Техніка, 2006. – 352 с. – (Народні джерела)

Автор розглядає лікувальну мудрість українців як поєднання національних, спадкоємних традицій, притаманних нашому народу, та духовних знань. Історична наука сучасності, етнофілософія і давні міфи висувають на передній план прагнення людства до щастя й активного довголіття, міцного здоров'я як окремої особи, так і суспільства. Український етнос формує своє бачення, докладає сил, уміння та розуму до матеріального поступу і духовної гармонії. Пропонована книжка продовжує дослідження останніх десятиліть у галузі фітоетнології, народної медицини та фітотерапії.

Поради спеціалістів

2.1 Вадим (отец) Практическая семейная энциклопедия здоровья / Отец Вадим . – Донецк : БАО, 2011. – 496 с. : ил.

В энциклопедии подробно описаны уникальные способы православного лечения и профилактики распространенных заболеваний. «Лечиться без вреда для тела и с пользой для души!» — вот главный принцип православного целительства.

2.2 Гарбузов Г. А. Исцеляющая тайна воды за семью замками / Г. А. Гарбузов. – СПб : Питер, 2008. – 224 с. : ил. – (Тропинка здоровья)

Геннадий Гарбузов - целитель, ученый-биолог из Сочи, самый известный последователь Академика Болотова. В книге - новые исследования ученого, посвященные уникальным свойствам воды. С помощью воды можно: восстановить полноценную жизнедеятельность клетки и не допустить зарождение болезней; стимулировать подключение стволовых клеток и запустить программу омоложения; раскачать метаболический маятник организма и отрегулировать обмен веществ; работать с первопричинами болезней, используя воду в качестве передатчика информации. И это далеко не все возможности воды!

2.3 Голота О. Н. Лечебник / О. Н. Голота, В. Ю. Гусев. – Екатеринбург : У-Фактория, 2005. – 464 с.

В книге дана краткая характеристика наиболее распространенных заболеваний внутренних органов, органов внутренней секреции, нервной системы, мужских, женских, детских проблем и проблем пожилого возраста, обозначены основные причины заболеваний, даны общие рекомендации в отношении немедикаментозного подхода к лечению. В книге предлагается использование комплекса разумно подобранных лечебных мероприятий, имеющих глубоко народные корни.

2.4 Гомеопатия. Полная энциклопедия / сост. А. Н. Алефиров. – СПб : ВЕСЬ, 2001. – 384 с.

Энциклопедия составлена врачом-гомеопатом, который имеет богатый клинический опыт. В первой части книги вы найдете интересные сведения из истории возникновения и развития гомеопатии, основные понятия, принципы подбора гомеопатических препаратов и лечения заболеваний. Вторая часть книги содержит сведения о наиболее распространенных гомеопатических средствах. В третьей части энциклопедии приведено описание около 100 наиболее распространенных заболеваний, а также даны препараты для их лечения с учетом эффективности при данной патологии.

2.5 Дары Божии. Практическая лечебная энциклопедия : советы православного врача и священника / отв. ред. А. В. Блинский. – Санкт-Петербург : Сатисъ, 2003. – 568 с.

В книге помещены сведения о распространенных лекарственных травах, цветах, плодах, ягодах и грибах, собранные православным врачом-фитотерапевтом: профессором Санкт-Петербургского медицинского университета им. Павлова Галиной Владимировной Лавреновой. Даны практические рекомендации по сбору растений и приготовлению из них лекарственных форм в домашних условиях. Приводится обширный перечень заболеваний и лекарственных растений, применяемых для их лечения.

2.6 Дрибноход Ю. 1000 рецептов красоты и здоровья : природные источники / Ю. Дрибноход. – СПб : Питер, 2003. – 416 с. : ил.

Книга посвящена природным источникам красоты и здоровья кожи. Юлия Дрибноход, известный косметолог, расскажет о том, как использовать воды, в том числе минеральные, глины, травы, богатства моря - водоросли, грязи, соли и другие натуральные, а не созданные в химических лабораториях лекарства.

2.7 Кузиор П. О. Будьте здоровы, пожалуйста! / П. О. Кузиор. – Барнаул : Печатный мир, 2007. – 248 с.

В книге рассматривается вопросы укрепления здоровья людей: правильный режим питания, физическая активность, использование лекарственных свойств растений для повышения сопротивляемости организма болезненным воздействиям.

2.8 Рослини дарують здоров’я : фітотерапевтичний енциклопедичний довідник / укл. Д. А. Орач, О. Д. Орач ; за ред. К. В. Форманчука. – Львів : Аверс, 2009. – 568 с. : іл.

У виданні зібрано фітотерапевтичні прописи різноманітних лікарських препаратів різних захворювань. Ефективність цих фітозборів підтверджена як теоретично (в монографіях відомих авторів М. Носаля, Н. Максютина, А. Крилова, О. Попова, Е. Товстухи), так і практично при лікуванні численних пацієнтів з різними захворюваннями. У ньому подано не лише емпіричний перелік рецептів, а й проведено аналіз використання лікарських рослин у тому чи іншому фітозборі за принципом фармакологічної дії їх біоактивних компонентів.

2.9 Товстуха Є. С. Фітотерапія / Є. С. Товстуха. – 3-е вид., перероб. і доп. – К. : Оріяни, 2000. – 432 с.

Приведено детальний опис 269 цілющих рослин, які споконвіку застосовує український народ для лікування та профілактики як окремих, так і багатьох груп численних недуг.

2.10 Травинка В. Голубая целительная глина / В. Травинка. – СПб : Питер, 1997. – 192 с. – (Исцели себя сам)

Тысячи читателей книг Валентины Травинки, пользуясь ее рекомендациями, смогли поправить свое здоровье, излечиться даже от тех хворей, перед которыми врачи давно опустили руки. Особенно много писем приходит целительнице от ее заочных пациентов, где они сообщают о поразительных результатах лечения глиной.

2.11 Хейнерман Дж. Целительные свойства чеснока / Дж. Хейнерман. – СПб : Питер, 1996. – 192 с. – (Исцели себя сам)

Книга рассказывает о хорошо известном всем нам растении – чесноке, которому еще со времен фараонов приписывался целый ряд чудодейственных качеств. Автор книги, доктор наук Дж. Хейнерман, издавший в США множество работ, посвященных лекарственным травам, обобщает известные на сегодняшний день данные о лечебных свойствах чеснока. Он предлагает доступные всем рецепты применения чеснока, помогающие при атеросклерозе, артрите, кровотечениях, диабете, гриппе и пр. Чеснок с успехом может применяться в косметических целях, облагораживая и омолаживая кожу лица. Это удивительное растение может помочь даже человеку, больному раком, способствует предотвращению некоторых онкологических заболеваний.

2.12 Энциклопедия здоровья от доктора Ужегова / Г. Н. Ужегов, С. А. Кочнева, Е. В. Колонтаева и др. – М. : Олма Медиа Групп, 2010. – 528 с.

Здоровье - естественное состояние нашего организма, на поддержание которого направлены все силы природы. В этой уникальной книге известный специалист в области как официальной, так и народной медицины доктор Ужегов собрал рецепты и рекомендации, которые помогут вам сохранить молодость и здоровье. В энциклопедии описаны различные способы и методы очищения, восстановления и оздоровления организма. Также дана исчерпывающая информация о целебных свойствах многих природных лекарств - трав, фруктов, овощей, воды, металлов, камней и пр. Рекомендуемые рецепты просты, все лекарственные отвары, настойки, мази и косметические средства можно легко приготовить дома.

235-річчю заснування міста Маріуполя присвячується

Книжково-ілюстрований перегляд «Старий Маріуполь»

Де шаблі козаки купали

В водах Кальміус-ріки,

Там з часом місто збудували

Далекі наші земляки.

Б. Слющинський

Маріуполь відомий з початку XVI століття як козацька фортеця, але справжнім містом став лише після переселення кримських греків в Приазов'я в 1778-1780 роках. Рішення міської влади вважати датою заснування міста 1778 р. (до 1978 р. вважався 1779) було узаконене указом Президії Верховної Ради СРСР від 3 вересня 1978 р. про нагородження міста Жданова орденом Трудового Червоного Прапора на честь 200-річчя від дня заснування. З тієї пори 1778 рік став датою заснування міста. (Про цю дату досі немає однозначної думки). На виставці представлені книги з історії м. Маріуполя, про старі вулиці та видатних маріупольців, про місця, пов'язані з історією козацтва в нашому краю. Давайте разом спробуємо перевернути сторінки історії нашого міста.

1 Араджиони М. А. Греки Крыма и Приазовья: история изучения и историография этнической истории и культуры (80-е гг. XVIII в. – 90-е гг. XX в.) / М. А. Араджиони. – Симферополь : Амена, 1999. – 132 с.

Книга посвящена изучению истории двухсотлетнего исследования этнической истории и традиционной культуры греков Крыма и Приазовья, накопленной за этот период историографии и источников. В книге есть биографические указатели, она может служить путеводителем по музеям, посвященным грекам Южной Украины.

2 Божко Р. П. Подвижник музейного дела : очерк жизни и деятельности И. П. Коваленко, организатора и первого директора Мариупольского краеведческого музея / Р. П. Божко. – Мариуполь : [б.и.], 2003. – 124 с. : ил.

Читателям предлагается рассказ о жизни и деятельности организатора и первого директора Мариупольского краеведческого музея, видного общественного деятеля, ученого и педагога Коваленко Ивана Пантелеевича. Издание предназначено для студентов, школьников, преподавателей истории, краеведов, а также для широкого круга читателей.

3 Буров С. Д. Мариуполь. Былое / С. Д. Буров. – Мариуполь : Приазовский рабочий, 2003. – 468 с.

Книга представляет собой сборник исторических очерков об улицах и памятных местах Мариуполя. В занимательной форме представлена не только история названия улиц, но и отдельных домов, расположенных на них. В издании много историй об известных людях, которые родились, работали или бывали в Мариуполе. Все эти истории сплетены в яркий клубок событий революционных, военных и послевоенных времен и современности. В книге использованы фотографии и почтовые открытки из фондов Мариупольского краеведческого музея, частных архивов и собрания автора.

4 Выдающиеся мариупольцы, которые вошли в европейскую историю и современность. Выдающиеся европейцы, которые стали частью истории и современности Мариуполя : [альбом] / Мариупольский Союз Молодежи. – Мариуполь : Новый мир, 2008. – 10 с. : ил.

В альбоме размещены портреты и биографии выдающихся мариупольцев, имена которых сегодня известны в Европе, а также выдающихся европейцев, оставивших след в истории нашего города.

5 Джуха И. Одиссея мариупольских греков : очерки истории / И. Джуха. – Вологда : ЛиС, 1995. – 160 с.

Книга об истории заселения и культуре Приазовья греками, выходцами из Крыма, которые являются частью истории Греции, России, Украины, Турции. Основными источниками для написания книги послужили материалы, хранящиеся в библиотеках Москвы, Одессы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Днепропетровска, Симферополя и других городов, а также труды современных ученых нашей страны и Греции. Издание предназначено для студентов, школьников, преподавателей истории, краеведов, а также для широкого круга читателей.

6 Известные личности в Мариуполе : информационный дайджест / сост. В. А. Лисогор. – Мариуполь : ЦБ им. В.Г. Короленко, 2012. – 20 с.

Дайджест составлен на основе публикаций периодической печати: газет «Вечерний Мариуполь» и Приазовский рабочий», а также данных из сети Интернет. Каждый фрагмент, извлеченный из текста, сопровождается ссылкой на описание документа в целом.

7 История просвещения в городе Мариуполе : информационный краеведческий дайджест / сост. В. А. Лисогор. – Мариуполь : ЦБ им. В.Г. Короленко, 2009. – 42 с.

Дайджест составлен на основе публикаций периодической печати: газет «Вечерний Мариуполь», «Приазовский рабочий» и «Ильичевец», фрагментов книги В. Вереникина «Мариуполь. История и современность» а также материалов из сети Интернет. Каждый фрагмент, извлеченный из текста, сопровождается ссылкой на описание документа в целом.

8 Мазур П. Кальміуська паланка: не легенда, а дійсність / П. Мазур. – 2-ге вид. – Маріуполь : Азов’є, 2011. – 52 с.

Пропонуємо читачам книгу відомого в Маріуполі педагога, краєзнавця і письменника, полковника Українського Реєстрового Козацтва П. І. Мазура Книга розповідає про події, що відбувалися в пониззі Кальміусу в ХVIII столітті. Книга адресована історикам, краєзнавцям, вчителям і учням, усім, хто цікавиться історією рідного краю.

9 Мазур П. І. Колиска земської школи. Сторінки з життя Миколи Олександровича Корфа : історико-педагогічне видання / П. І. Мазур. – Маріуполь : Азов'є, 2009. – 148 с.

Ця книга — розповідь про Миколу Олександровича Корфа – видатного педагога другої половини ХХІ століття, земського діяча на освітній ниві, продовжувача справи К.Д. Ушинського. Завдяки його зусиллям у 70-80-х роках маріупольський повіт Катеринославської губернії був першим у Росії за кількістю шкіл, учнів і вчителів.

10 Мазур П. І. «Просвіта» в Маріуполі: перша половина ХХ століття : краєзнавчі нариси / П. І. Мазур. – Маріуполь : Азов'є, 2006. – 68 с.

Автор, знайомить читачів з історією місцевої «Просвіти», з подвижниками національної справи, імена яких, на жаль, уже вкрилися мороком забуття.

11 Мариуполь и его окрестности: взгляд из ХХІ века / авт.кол.: Р. П. Божко, Т. Ю. Були, Н. Н. Гашененко, Л. И. Кучугура, Н. В. Пасько и др. – Мариуполь : Рената, 2006. – 356 с. : ил.

В книге излагается история Мариуполя начиная с древнейших времен до сегодняшних дней. Материалы подаются в виде научно-популярных исторических очерков, раскрывающих известные и малоизвестные факты из истории нашего города. Издание предназначено для студентов, школьников, преподавателей истории, краеведов, а также для широкого круга читателей.

12 Маріупольські греки. Скарби народної культури : огляд грецької етнографічної колекції маріупольського музею / відповідальний редактор О. М. Чаплинська ; автори-укладачі Р. П. Божко, Л. С. Якушенко. – Донецьк : Астро, 2005. – 52 с. : іл.

Маріупольський краєзнавчий музей – найстаріший музей Донецької області – володіє великою етнографічною колекцією. Значну частину зібрання складають предмети матеріальної і духовної культури греків-християн, які переселилися в 1778-1780 рр. з Криму в Приазов’я. В альбомі наведені реліквії історії, кращі зразки декоративно-прикладного мистецтва, предмети побуту маріупольських греків. В огляді описана колекція та історія її формування.

13 Мариупольские краеведы об истории своего города : дайджест / сост. В. А. Лисогор. – Мариуполь : ЦБ им. В. Г. Короленко, 2007. – 34 с.

Дайджест представляет собой подобранные по одной теме фрагменты текстов разных авторов. Составлен на основе публикаций периодической печати: газет «Вечерний Мариуполь», «Приазовский рабочий», «Хронос», а также материалов из сети Интернет. Рекомендован широкому кругу читателей, интересующихся историей города Мариуполя.

14 Мариупольский краеведческий сборник / ред.кол.: Р. П. Божко, С. Д. Буров, В. Н. Вереникин, Л. И. Кучугура, Е. В. Смирнова. – Мариуполь : Рената, 2010. – 84 с. : ил.

Сборник статей сотрудников Мариупольского краеведческого музея и членов городского общества краеведов посвящен прошлому и настоящему Мариуполя, его памятникам, а также жителям, оставившим след в истории. Предназначен для учащихся, студентов, гостей города и для всех тех, кто интересуется историей родного края.

15 Морозов Л. П. Мариуполь на видовых открытках : иллюстрированный каталог. Часть первая, 1898 – 1917 гг. / Л. П. Морозов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Мариуполь : [б.и.], 2005. – 96 с.: ил.

Старые мариупольские открытки представляют большую познавательную ценность благодаря документальной точности и выразительности содержания и могут служить источником для многих отраслей исторической науки. Все видовые открытки изготовлялись с фотографий. На многих указаны фамилии местных фотографов: А. Стояновский, А. Целинский, М. Улахов. Репродуцированные фотоснимки позволяют с достаточной полнотой представить себе изменение облика улиц и площадей, отдельных сторон быта. Издание может послужить своего рода справочником для коллекционеров и всех кто интересуется историей Мариуполя.

16 Об устройстве христиан-греков, выведенных из Крыма / Мариупольский краеведческий музей. – Мариуполь : Эйрена, [1990?]. – 6 с.

В данном издании представлены уникальные документы с подписями Екатерины ІІ, Павла І, князя Г. А. Потемкина, рассказывающие о переселении христиан-греков в Приазовье.

17 Окрестности Мариуполя: взгляд этнографа. История заселения, культура и быт жителей края. Конец ХVІІІ – XIX вв. / Н. А. Тыркалова, О. М. Чаплинская, Т. К. Богадица, Л. И. Миронюк. – Мариуполь : Рената, 2008. – 64 с. : ил.

В этой книге рассказывается о первых поселенцах в нашем крае: украинцах, русских, греках, немцах, евреях, об их хозяйственной деятельности, быте и культуре. Книга предназначена для студентов, учащихся школ, преподавателей истории, а также для широкого круга читателей.

18 От античности до наших дней : очерки истории и культуры греков Украины : [историческое информационно-справочное издание] / отв. А. И. Проценко-Пичаджи ; ред. и сост. Н. С. Коссе. – Севастополь : Нефериди А. П., 2009. – 296 с.

В данном сборнике материалов кратко отображены основные вехи истории украинских греков. Она насчитывает более 2500 лет и насыщена яркими героическими и драматическими событиями. В издании обобщены богатые исследовательские материалы известных ученых, краеведов, авторов книг, статей, учебных пособий, составителей сборников документов: С. Калоерова, Н. Терентьевой, К. Балабанова, И. Джухи, И. Пономаревой, Л. Кузьминкова, П. Патрикац и др. Книга рассчитана на активистов национального движения, филэллинов и широкий круг читателей, которые интересуются прошлым и настоящим греческой диаспоры в Украине.

19 Повернення творчої спадщини М. О. Корфа : спогади, бібліографічні розвідки / укладачі Н. Г. Бугайова, Т. М. Дрьомова ; наук. ред. О.В. Башун – Донецьк : Східний видавничий дім, 2004. – 82 с. : іл.

Записки барона М.О. Корфа (1834-1883рр.) та посмертні записки про життя нашого земляка, земського діяча, педагога, просвітника. Його плідна праця дала життя багатьом початковим школам в Маріупольському повіті. У другій частині збірки розміщено бібліографічний покажчик праць М.О. Корфа та літератури про його життя та діяльність.

20 Проценко А. Д. Митрополит Игнатий: «Моисей Мариупольских греков» : художественно-документальные очерки / А. Д. Проценко. – Мариуполь : Азовье, 2007. – 80 с. : ил.

Имя митрополита Игнатия вот уже более двух столетий справедливо связывают с переселением крымских греков в Северное Приазовье и основанием города Мариуполя. Автор описал наиболее яркие эпизоды далекого прошлого и участия в них митрополита Игнатия.

21 Проценко А. Д. Улицами старого Мариуполя : художественно-документальные очерки / А. Д. Проценко. – Мариуполь : ПМЦ Азовсталь, 2003. – 136 с. : ил.

В книге раскрывается история мариупольских улиц, предместий, площадей. Как выглядели улицы, площади в далеком прошлом? Что является основанием для названия улиц? Как строили свои жилища первые переселенцы? Интересные факты про людей, которые жили в этих домах, события, которые происходили в них. История православных храмов. На эти и другие вопросы читатель найдет ответ в этой книге.

22 Проценко А. Д. Мариупольский год Серафимовича : литературно-краеведческие очерки / А. Д. Проценко. – Мариуполь : ПМЦ Азовсталь, 1997. – 104 с. : ил.

В книгу включены документальные материалы, художественные произведения писателя, а также очерки, рассказывающие о пребывании А.С. Серафимовича в Мариуполе и о людях, с которыми его свела судьба.

23 Руденко М. Приазов’я – колиска козацтва : [книга для дозвілля] / М. Руденко. – Маріуполь : Новий світ, 2005. – 176 с.

Тривалий час між краєзнавцями не припиняються дискусії щодо питання: хто і коли заснував Маріуполь. Адже існує чотири версії дати заснування міста: 1734-й, 1778-й, 1779-й і 1780-й роки. Автор книги доводить, що місто Кальміус-Маріуполь засновано у 1774 році запорозькими козаками.

24 Саенко Р. И. «Мариуполь – мой любимый город…» : очерки по истории города и края / Р. И. Саенко. – Мариуполь : ММК имени Ильича, 2009. – 320 с. : ил.

В сборник статей Рены Саенко – историка, известного краеведа и Почетного гражданина города Мариуполя вошли избранные статьи по истории города и края, опубликованные автором в периодической печати и научных изданиях, а также не публиковавшиеся ранее работы. Издание рассчитано на специалистов и широкий круг читателей, интересующихся историей города и края.

25 Саенко Р. И. Из истории основания города Мариуполя / Р. И. Саенко. – Мариуполь : Рената, 1997. – 14 с. : ил.

Издание рассказывает о народах, населявших территорию современного города Мариуполя в ІХ–ХVIII вв., о борьбе запорожских казаков с крымскими татарами, знакомит с переселением крымских христиан-греков в Приазовье.

26 Саенко Р. И. Из истории основания города Мариуполя / Р. И. Саенко. – Мариуполь : Рената, 2002. – 23 с. : ил.

Данное издание посвящено одному из самых сложных моментов истории г. Мариуполя – его основанию. Автор упоминает о древних обитателях края, рассказывает о его хозяйственном освоении запорожскими казаками и о появлении в устье реки Кальмиус сторожевого укрепления Кальмиус. Используя архивные документы, автор освещает вопросы основания г. Павловска, поселения в Приазовье, выведенных из Крымского ханства христиан-греков и связанного с этим переименования города в Мариуполь.

27 Яруцкий Л. Д. Архип Иванович Куинджи / Л. Д. Яруцкий. – Мариуполь : Кардинал, 1998. – 338 с. : ил.

Книга состоит из двух частей. Первая часть – «Рассказы о Куинджи» написаны на основе мемуарных источников и архивных документов. Вторая часть – документы, суждения и воспоминания современников о Куинджи, критические статьи.

28 Яруцкий Л. Д. Пушкин в Приазовье : литературно-краеведческий очерк / Л. Д. Яруцкий. – Мариуполь : [б.и.], 1991. – 140 с.

Значительная часть южного путешествия А.С. Пушкина пролегла через Приазовье. Он провел в этом краю не больше трех дней, но то были «счастливые минуты» его жизни.

29 Яруцкий Л. Д. Старейший в Украине : из истории донецкого обласного драматического театра (г. Мариуполь) / Л. Д. Яруцкий. – Мариуполь : Приазовский рабочий, 1998. – 104 с. : ил.

Цикл статей об истории театра в Мариуполе. О его основателях, актерах, гостях мариупольской сцены, о людях, творческий путь которых начинался на подмостках Мариупольского драматического театра.

30 Яруцкий Л. Д. Выдающиеся греки-мариупольцы / Л. Д. Яруцкий. – Мариуполь : [б. и.], 1991. – 46 с.

Очерки о выдающихся мариупольских греках, представляющих собой ветвь древнего народа. Мариуполь – родина многих талантливых людей, прославивших свою малую родину. Среди них – художник А.И. Куинджи, психолог и философ Г.И. Челпанов, ученый Д.В. Айналов и многие другие.

31. Яруцкий Л. Д. Мариупольская старина: Рассказы краеведа / Л. Д. Яруцкий. – Мариуполь : Новый мир, 2008. – 360 с.

Книга известного краеведа о мариупольцах и для мариупольцев. Временные рамки книги охватывают период истории от казачьей крепости до первой домны (от ХVIII – XIX вв.). Все материалы из книги публиковались более трех десятилетий на страницах «Приазовского рабочего». Рассказы написаны в занимательной форме, хорошим литературным языком, читается легко и приятно, как будто говоришь с умным и добрым собеседником.