Абонемент – один з найбільш затребуваних структурних підрозділів бібліотеки, який здійснює видачу літератури читачам додому на тимчасовий термін. Тут обслуговуються понад 3,5 тисяч читачів. Універсальний бібліотечний фонд абонементу складає близько 93 тисяч екземплярів. Користування фондами безкоштовне. • Читачі мають змогу:
 • отримати літературу з любої галузі знань: від наукових до різножанрових книг;
 • гарантовано користуватися літературою впродовж 14 днів;
 • читати літературу англійською, німецькою, французькою, польською та іншими мовами;
 • відпочити від реалій, читаючи літературу усіх жанрів як вітчизняних, так і світових авторів;
 • познайомитися з книжковими виставками та відкритими переглядами літератури різноманітної тематики; 
 • ознайомитися з унікальними виданнями, які ніколи не друкувалися в Україні;;
 • бути в курсі книжкових новинок, стежачи за оновленнями рейтингової виставки «ТОП-5 книг, вартих вашої уваги»;
 • звернутися за консультаційною допомогою до бібліотекаря з питань пошуку та відбору джерел інформації.

На абонементі створено територію сімейного читання, де малюки можуть обрати яскраві казки, старші діти – захоплюючи дитячі книги, а батьки – літературу з питань родинних відносин та виховання дітей.

 • Надає:
 • можливість користування 28 тисячами документів універсального характеру, що постійно поновлюються та актуалізуються: навчальними посібниками, монографіями, енциклопедіями, словниками. Серед раритетних енциклопедичних видань – «Энциклопедический словарь Брокгауз и Ефрон», «Енциклопедія українознавства», «Енциклопедія Сучасної України».
 • 2 тисячі найкращих підручників з економіки та права останніх років видання;
 • фонд рідкісних книг - 410 примірників - з дореволюційних, довоєнних та післявоєнних видань. Раритет фонду: Шекспир В. Полное собрание сочинений : в переводе русских писателей : Т. 1 / В. Шекспир ; под ред. Н.В. Гербеля. – Санкт-Петербург, 1880. – 576 с.
 • видання, отримані по Міжбібліотечному абонементу (замовлення документів із фондів інших бібліотек України).
 • Пропонує:
 • видачу документів для ксеро- та фотокопіювання;
 • знайомство з фондом через традиційні й віртуальні книжкові виставки (тематичні й нових надходжень);
 • можливість відвідати цікаві заходи та навіть взяти у них участь, поспілкуватися;
 • безоплатно продемонструвати свої творчі роботи в Мобільній галереї «Світ захоплень».
 • Гарантує:
 • комфортні умови для роботи;
 • індивідуальний підхід – кожному користувачеві;
 • детальнішу інформацію за тел. 098 84334636

 

 

Пропонує газети та журнали - один з найоперативніших джерел інформації. Фонд відділу - 24300 примірників періодичних видань.

Бібліотека має повні комплекти місцевих газет з 1980 року. Щороку у бібліотеку надходить біля 100 назв газет і журналів. Всього в архіві зберігається понад 300 найменувань періодичних видань.

Формування фонду періодичних видань здійснюється на основі вивчення запитів користувачів.

 • До послуг читачів:
 • найсвіжіші новини в світі та регіоні (тільки регіональних газет більше 10 найменувань)
 • інформація про наявність періодичних видань в інших бібліотеках міста;
 • комп'ютер для самостійної роботи;
 • копіювання будь-якої статті;
 • електронна картотека;
 • корпоративний каталог періодичних видань бібліотек міста.
 • нові та постійно діючі виставки різної тематики;
 • тематичні слайд-шоу

Забезпечує комп'ютеризацію бібліотеки, запроваджує автоматизовану бібліотечну програму, організовує автоматизоване обслуговування читачів у всіх відділах бібліотеки, організує обслуговування читачів через глобальну комп'ютерну мережу Internet в режимах безпосереднього та віддаленого доступу у комп'ютерному залі.

Здійснює збір і зберігання єлектронних матеріалів різноманітної тематики, створює власні бази даних (тематичні, повнотекстові, законодавчі), випускає інформаційні дайджести та тематичні CD-диски, редагує і наповнює бібліотечний веб-сайт. В складі відділу функціонує Інтернет-центр на 9 робочих місць.

 • Надає доступ до:
 • електронного каталогу книг;
 • електронної картотеки статей;
 • власних баз даних;
 • інформаційних ресурсів мережі Інтернет;
 • фонду мультимедійних джерел на компакт-дисках.
 • До послуг читачів:
 • інформаційне обслуговування користувачів за допомогою Веб - ресурсів;
 • пошук інформації в мережі Інтернет;
 • сканування зображень та текстів;
 • самостійна робота в мережі Інтеренет і на ПК;
 • копіювання та запис на електронні носії;